Faktura

Faktura

199 kr

Beskrivning

Denna mall kan ni använda om ni ska skicka en faktura eller räkning till ett företag eller en privatperson. En faktura är ett skriftligt krav på betalning genom vilket fordringsägaren (borgenären) kräver betalt från den betalningsskyldige (gäldenären). Den fordran för vilken fordringsägaren kräver betalt kan kallas fakturafordran.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter