Vanligaste frågor

Här har du de vanligaste frågorna som ställs till oss
(frequently asked questions FAQ)

Vanligaste frågorna - Allmänt

"Får man ladda ner avtalen hur många gånger man vill?"
Ja absolut, det finns ingen begränsning av hur många gånger du kan ladda ner ett dokument.
"Hur ofta uppdateras dokumenten?"
Vi går löpande igenom avtal och dokument och vid ändringar av regler eller lagar justerar vi dokumenten så snart vi kan.
"Hur många användare kan använda plattformen samtidigt?"
Det finns ingen begränsning av hur många användare man kan lägga till och som kan vara inloggade samtidigt per konto.
"Kan man få specifikt avtal skrivet till sig?"
I dagsläget har vi tyvärr inte möjlighet att skräddarsy avtal men vi ser över möjligheten och detta kommer eventuellt tillkomma som tjänst senare.
"Finns avtalen tillgängliga på engelska?"
Ja och nej. Alla avtal är inte tillgängliga på engelska idag men de vanligaste avtalen finns översatta. Vi håller på att uppdatera så vi ska få alla avtal till engelska.
"Om jag behöver hjälp med ett avtal, hur gör jag?"
Vi jobbar ständigt på att förbättra våra avtal och göra dem lätta att förstå. Vi har idag ingen möjlighet att stötta vid avtalsskrivning men skicka gärna din fråga till vår support, så kan vi se vad vi kan göra.
"Hur många signeringar ingår?"
Om du tecknar standardpaketet ingår det elektronisk signering för 20 dokument per år. Varje dokument kan signeras av max 10 personer. Efter detta går det att köpa till ytterligare signeringar för 50 kr/dokument.

Elektronisk signering och dokumentarkiv

“Hur fungerar det att signera elektroniskt?”
Ett dokument du önskar få signerat laddar du enkelt upp till hemsidan och fyller därefter i vem som ska signera (du kan även signera själv) och om det ska signeras med digital namnteckning eller genom BankID. Du kan även lägga in en påminnelse en viss dag som skickas till din e-mail. Därefter kan du förhandsgranska innan du klickar på “skicka”!
“Hur många signeringar ingår?”
Om du tecknar standardpaketet ingår det elektronisk signering för 20 dokument per år. Varje dokument kan signeras av max 10 personer. Efter detta går det att köpa till ytterligare signeringar för 50 kr/dokument.
“Är elektronisk signering juridiskt bindande?”
Ja, en elektronisk signering motsvarar en handskriven signatur med penna.
“Är elektronisk signering säkert?”
Ja, elektronisk signering är säkrare än att få en handskriven signatur på papper eftersom den är spårbar. I vårt system loggas uppgifter till den som signerar i en händelselogg och du kan därför följa processen. Med BankID måste dessutom den som signerar identifiera sig, säkrare kan det inte bli!”
“Vad händer om jag skickat ut ett dokument för elektronisk signering men ångrar mig?”
Så länge dokumentet inte hunnit bli signerat kan du alltid avbryta den elektroniska signeringen.
“Kan jag bara förvara dokument jag laddat ner från sidan?”
Nej, du kan ladda upp alla dina dokument till arkivet, antingen för att skicka ut för elektronisk signering och sedan förvara eller bara för att förvara dem i arkivet.
“Kan alla på företaget komma åt dokumenten i arkivet”
Ja, alla användare på kontot har tillgång till alla dokument som laddas upp till arkivet.
“Hur håller jag koll på alla dokument i arkivet?”
När du laddar upp ett dokument till arkivet får det olika etiketter beroende på dess status, ett dokument som ska signeras kan få etiketten “utkast”, “väntar på signatur”, “signerat” eller “arkiv”. Du kan också skapa egna mappar för att organisera alla dokument.
“Hur säker är förvaringen i arkivet?”
Alla våra servrar finns i Sverige och vi följer alla regler enligt GDPR för säker förvaring av handlingar och personuppgifter. Vi lägger en oerhörd vikt vid att skydda dina uppgifter och säkerställer detta genom organisatoriska och tekniska åtgärder som skyddar mot förstörelse, oavsiktlig förlust, ändring, olaglig behandling, röjande av uppgift eller obehörig åtkomst.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter