Aktiebok

Aktiebok

250 kr

Beskrivning

Bolagets styrelse är enligt aktiebolagslagen skyldig att föra ett register (d v s aktiebok) över alla aktieägare och deras aktieinnehav. Anteckningen i aktieboken är en förutsättning för att kunna rösta på bolagsstämman och har också andra rättsverkningar.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter