Introduktion av nyanställd

Introduktion av nyanställd

350 kr

Beskrivning

Målet med introduktionen är att alla nyanställda ska få en väl planerad introduktion som underlättar för dem att snabbt komma in i arbetet, känna trivsel på arbetsplatsen och delaktighet i verksamheten. Arbetsplatsintroduktionen utformas individuellt, eftersom behovet av introduktion kan variera med hänsyn till den nya medarbetarens bakgrund och anställningstid. Det är lämpligt att utse en fadder som tar hand om den nya medarbetaren under den första tiden. Faddern ska vara någon som finns i den nyanställdas närhet och som fått tid avsatt för uppdraget.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter