Affärsplan

Affärsplan

350 kr

Beskrivning

Affärsplanen är en strukturerad beskrivning av förutsättningar för att nå ett verksamhetsmål eller att förverkliga en affärsidé. Viktiga delar i planen är affärsidé, mål, vision, marknadsplan, risker och lönsamhetsbedömning. Vid etablering av ett nytt företag är affärsplanen det centrala dokumentet för att kunna få stöd av intressenter och finansiärer.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter