Anställningsavtal visstid

Anställningsavtal visstid

350 kr

Beskrivning

Avtalet gäller för anställning för en tidsbegränsad period. Lagen om anställningsskydd tillåter endast tre olika former av tidsbegränsad anställning; särskild visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning. Kollektivavtal kan tillåta andra former av visstidsanställningar. Det är endast tillämpligt om företaget är bundet av ett kollektivavtal. Arbetsgivaren måste så snart som möjligt men senast efter 7 dagar från det att arbetstagaren har börjat anställningen skriftligen lämna information till arbetstagaren om anställningsvillkoren.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter