Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyg

250 kr

Beskrivning

Ett tjänstgöringsintyg ska utfärdas av arbetsgivaren om den anställde begär det. Intyget ska innehålla uppgifter om den anställde, anställningstid, vilken omfattning anställningen har haft samt vilka arbetsuppgifter den anställde har haft. Vanligen anges även anledningen till att anställningen upphör. En anställd har rätt att få ett tjänstgöringsintyg snarast efter att han begärt det. Ett tjänstgöringsintyg skiljer sig från ett tjänstgöringsbetyg genom att det inte innehåller något värdeomdöme om den anställde.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter