Avtalsmallar

Avtal om lönetillägg

Lönetillägg utöver sådana som är reglerade i eventuellt för företaget gällande kollektivavtal kan utges av arbetsgivaren ensidigt. Det är viktigt att reglera under vilken tid och villkor som lönetillägget kommer att utbetalas.

Ett lönetillägg är ett tillägg utöver den fasta månadslönen. Det är vanligen relaterat till att den anställde har fått utökat ansvar, en tillfällig befattning eller någon annan orsak.

Kategori Löner
Sidor 2
350:-
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!