Avtalsmallar

Nyttjanderättsavtal för bil

Då någon äger en bil och vill att någon annan ska kunna använda denna kan det vara aktuellt att skriva ett nyttjanderättsavtal för bilen.

Nyttjanderättsavtal har egentligen inga formkrav och avtalet kan, om man vill, ingås muntligen, men vi rekommenderar att ni upprättar ett skriftligt sådant då det är mycket säkrare.

Kategori Bilförmån
Sidor 1
250:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!