Avtalsmallar

Bolagsordning för aktiebolag utan revisor

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning där de grundläggande reglerna för bolaget beskrivs. För att få bolaget registrerat måste Bolagsverket godkänna bolagsordningen.

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Kategori Aktiebolag
Sidor 2
GRATIS
BESTÄLL MALLPAKETET OCH FÅ 20 % RABATT FÖRSTA ÅRET

Du kan inte ladda ner några dokument eftersom din faktura är obetald!