Avtalsmallar

Bolagsordning för aktiebolag utan revisor

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning där de grundläggande reglerna för bolaget beskrivs. För att få bolaget registrerat måste Bolagsverket godkänna bolagsordningen.

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Kategori Aktiebolag
Sidor 2
GRATIS
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!