Avtalsmallar

Bonusavtal

Ett bonusavtal bygger på att den anställde eller verksamheten ska uppnå ett eller flera mål. Om målen uppfylls betalas bonus ut. Bonus uttrycks ibland som en fast summa och ibland som en angiven procent på årslönen.

Kategori Anställningsavtal
Sidor 1
350:-
Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader!