Har ett avtal uppstått

← Tillbaka

Vid en diskussion om exempelvis ett köp är det inte alltid det är glasklart vad ni kommit fram till och det kan visa sig först efteråt att du och den du diskuterat med har haft olika uppfattningar. Utgångspunkten är att ett bindande avtal uppstår när ni båda är överens och har kommit fram till samma sak. Trots detta finns det situationer när avtal kan uppstå trots att ni menade olika saker eller om ni kanske missförstod varandra. Vi kommer här gå igenom de situationerna, så du kan undvika att avtala om något annat än du trott.

Avtal uppstår!

Den enklaste och tydligaste situationen när ett avtal uppstår är om någon erbjuder att sälja en sak för ett visst pris och den andra parten accepterar direkt. Då uppstår samtidigt ett avtal och det innehåller inga oklarheter.

Exempel:
Ove: “Vill du köpa den här soffan för 2 000 kronor?”
Mia: “Ja!”

Ove blir då bunden av avtalet och måste sälja soffan till Mia för 2 000 kronor. Mia blir också bunden av avtalet och måste köpa Oves soffa för det priset.

Inget avtal uppstår

Även situationen när mottagaren av erbjudandet tackar nej är en enkel och tydlig situation. Då uppstår inget avtal.

Exempel:
Ove: “Vill du köpa den här soffan för 2 000 kronor?”
Mia: “Nej tack.”

Mia tackar då nej till Oves erbjudande och inget avtal uppstår. Både Ove och Mia är dessutom helt införstådda med att inget avtal har uppstått och kan inte kräva att den andre gör eller erbjuder något.

Ångra sig- bunden av erbjudande?

Om Mia först tackat nej och sedan ändrar sig nästa dag och vill köpa Oves soffa för 2 000 kronor då är Ove inte längre skyldig att sälja soffan till Mia för det priset. Det viktiga här är att Mia först tackat nej och sen ändrade sig. Då kan Ove välja om han vill sälja soffan eller om han vill behålla den. Juridiskt sett ses det som ett helt nytt erbjudande. Nämligen att Mia erbjuder Ove att köpa hans soffa för 2 000 kronor. Då får Ove bestämma helt fritt hur han vill göra han kanske nu vill ha ett högre pris, eller så kanske han inte längre vill sälja soffan alls till Mia.

Svaret dröjer – Avtal kan uppstå

Om vi istället tänker oss situationen att Ove ställer den ursprungliga frågan om Mia vill köpa soffan för 2 000 kronor, men i stället för att svara direkt väntar Mia två dagar med att svara. Här hamnar vi i en svårare situation och utgångspunkten här är att Mia måste svara omedelbart för att ett avtal ska uppstå och Ove och Mia blir bundna av detta. Detta gäller särskilt om det är en diskussion som sker muntligen vid ett möte.

Här måste man dock se till den specifika situationen. Ibland kan det vara motiverat att det tar längre tid att svara. Om Ove har skickat ett e-postmeddelande till Mia och frågat om hon vill köpa soffan får Ove normalt tåla att det kan ta i alla fall en till två dagar innan Mia läst sin mail och haft möjlighet att svara Ove. Ove är då bunden av sitt erbjudande tills Mia svarat eller tills den tiden har gått ut. Här är det svårt att säga exakta tider för vad som gäller, exempelvis kanske tiden är kortare än så om han istället för ett e-postmeddelande skickar ett sms med erbjudandet till Mia.

För att undvika ovisshet är det bäst att ange under vilken tid erbjudandet gäller om det skickas på sms, e-post eller brev.

Accept fast på andra villkor

Om Ove ställer den ursprungliga frågan till Mia om hon vill köpa soffan för 2 000 kronor, och Mia svarar att hon vill köpa soffan, men till ett lägre pris, då uppstår inget avtal eftersom Mia inte accepterar Oves erbjudande i sin helhet.

Exempel:
Ove: “Vill du köpa den här soffan för 2 000 kronor?”
Mia: “Ja, men bara för 1 500 kronor!”

Den här situationen är i stället att anse som att Mia lämnar ett nytt erbjudande till Ove att köpa hans soffa för 1 500 kronor. Ove kan då välja helt fritt hur han vill göra. Han kanske hellre försöker sälja soffan till någon annan för 2 000 kronor, eller så kanske han inte vill sälja soffan alls längre. Ove måste alltså inte sälja soffan, men om Ove vill får han såklart sälja soffan till Mia för 1 500 kronor. Om Ove accepterar det blir både Ove och Mia i och med den bundna av det nya avtalet med det lägre priset.

Erbjudande som gäller en längre tid- offert

Säljaren kan också säga när man lämnar erbjudandet att detta gäller för en längre tid och att köparen inte behöver svara direkt. Köparen har då möjlighet att fundera på saken under hela tiden erbjudandet gäller och ifall köparen återkommer inom erbjudandetiden och accepterar är säljaren bunden av detta och avtal uppstår. Om köparen, en tid innan erbjudandetiden gått ut, tackar nej förfaller erbjudandet och säljaren är inte längre bunden av det även om det återstår tid. Köparen kan alltså inte återkomma efter att ha tackat nej och förvänta sig att få köpa till samma erbjudande även om tiden inte gått ut.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter