Anställningsformer

← Tillbaka

Vilka anställningsformer finns det?

Innan du anställer någon är det viktigt att veta under vilken form anställningen ska vara beroende på vad det är för tjänst eller arbete som ska utföras. Kanske ska du ha någon som i fortsättningen ska sköta ett visst arbete eller någon som bara kommer in ibland när det behövs. Det påverkar också till stor del möjligheterna att säga upp den anställda och andra regleringar runt omkring anställningen. Det är viktigt att det skrivs ett skriftlig avtal för anställningen där det framgår vilken anställningsform som gäller.

Finns bara två anställningsformer

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) så finns det bara två anställningsformer, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Provanställning, vikariat och säsongsarbete är varianter av en tidsbegränsad anställning och ”timanställning” finns det inget som heter enligt lagen och man kan därför inte formellt anställa någon som ”timanställd”.

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning är huvudregeln inom arbetsrätten och den vanligaste anställningsformen som normalt även kallas ”fast anställning”. Det betyder att anställningen inte har något slutdatum utan löper på ”tills vidare”. Anställningen pågår ända tills arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen och uppsägningstiden är då minst en månad. En arbetsgivare kan inte säga upp en tillsvidareanställd hur som helst utan måste ha en särskild giltig anledning till det. Det kallas för att arbetsgivaren måste ha ”sakliga skäl” för att säga upp en anställd.

Att någon anställs med tillsvidareanställning säger normalt inget om hur mycket arbetstagaren ska arbeta. Det går alltså att anställa på heltid (100%), halvtid (50%) eller andra olika nivåer fast det är en tillsvidareanställning.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning löper under en viss period som är bestämd redan från början. Det finns då alltså ett bestämt startdatum och ett bestämt slut redan innan anställningen påbörjas. Det kan vara allt ifrån någon vecka till flera år. Tidsbegränsade anställningar får endast användas i vissa fall och det finns i olika former där den vanligaste är särskild visstidsanställning (hette tidigare allmän visstidsanställning).

Särskild visstidsanställning
En särskild visstidsanställning innebär att anställningen pågår under en tidsbestämd period och sedan avslutas den automatiskt.

Vikariat
En annan form av tidsbegränsad anställning är vikariat där en person anställs under en begränsad period för att den ordinarie anställda ska vara tillfälligt borta eller i avvaktan på att tjänsten tillsätts permanent.

Säsongsanställning
Man kan även anställa personal tillfälligt för en särskild säsong t.ex. för bärplockning, snöskottning och liknande och det kallas då säsongsanställning. Man behöver då inte uttryckligen ange datum när anställningen avslutas utan när säsongen tar slut upphör även anställningen.

Pensionärer
En person som är över 69 år (från 1 januari 2023) får anställas tidsbegränsat utan särskild anledning och anställningen övergår inte automatiskt till en tillsvidareanställning efter en viss tid. Det krävs inte heller sakliga skäl för att säga upp en anställd över 69 år.

Provanställning
En provanställning är en annan variant av en tidsbegränsad anställning. Arbetsgivaren har rätt att anställa en arbetstagare på prov upp till 6 månader. Syftet är att arbetsgivaren ska ha möjlighet att pröva den anställda under en viss tid innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. En provanställning är alltså en tidsbegränsad anställning under prövotiden och den gäller tills dess att den avbryts av arbetstagaren, arbetsgivaren eller att den löper ut och då övergår i en fast tjänst (tillsvidareanställning). Under provanställningen kan både arbetstagaren och arbetsgivaren när som helst avbryta anställningen utan att behöva ange något skäl för det.

Huvudregeln är tillsvidareanställning

Man kan inte ha en person anställd hos sig hur länge som helst på flera tidsbegränsade anställningar utan en anställning kan övergå till en tillsvidareanställning per automatik om vissa förhållanden är uppfyllda. Det beror på att huvudregeln vid en anställning är att det ska vara en tillsvidareanställning.

Om en särskild visstidsanställd under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt 12 månader eller mer övergår visstidsanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Anställningen övergår också automatiskt till tillsvidareanställning om en anställd haft särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt varandra med högst sex månader mellan och det tillsammans blir en anställningstid om 12 månader.

Som beskrivits tidigare övergår också en provanställning automatiskt till en tillsvidareanställning när tiden för provanställningen går ut och ingen av parterna avslutar anställningen.

Ett vikariat övergår automatiskt till tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd med vikariat i sammanlagt två år under en femårsperiod.

Om det inte står något om vilken anställningsform det i anställningsavtalet så är huvudregeln att det är en tillsvidareanställning. Det måste framgå senast i den skriftliga informationen som ges till arbetstagaren senast en vecka efter påbörjat arbete om det är något annat än en tillsvidareanställning.

Omfattningen

Att någon anställs med tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning säger normalt inget om hur mycket arbetstagaren ska arbeta. Det går alltså att anställa på heltid (100%), halvtid (50%) eller andra olika nivåer. Huvudregeln enligt lagen (LAS) är dock att om inget annat anges, anses anställningen vara på heltid och en arbetsgivare måste kunna motivera skriftligen om anställningen är deltid, om arbetstagaren begär det.

”Timanställning”

Det finns inget som egentligen heter timanställning utan grunden för en timanställning är antingen tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning men betyder att den anställda endast får lön för den tid den arbetar. Detta upplägg är vanligast om en person bara behövs vid särskilda eller spridda tillfällen.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter