Dröjsmål

← Tillbaka

Vad händer om du inte kan leverera varan du sålt i tid?

Om du säljer en vara så måste du skicka eller lämna över varan till kunden i rätt tid. Om du inte kan leverera alls eller om du gör det för sent så är du försenad, eller som det heter att du är i dröjsmål. Om du är försenad har kunden som huvudregel rätt att hålla inne betalningen, rätt att kräva att du fullföljer leveransen eller avlämningen av varan eller att häva köpet. Kunden kan också ha rätt till ersättning för de kostnader den haft på grund av att du var försenad.

Reglerna blir huvudsakligen aktuella om kunden beställer varan eller den ska hämtas vid en senare tidpunkt

Det vanligaste köpet för konsumenter är av en säljare i en butik. De här reglerna blir till stor del inte aktuella vid ett sådant köp eftersom kunden då får varan direkt i handen. Utgångspunkten är då att kunden ska få varan samtidigt som den betalar för den. Ibland kanske en vara måste beställas åt kunden, trots att den köper den i butik. Det är då vanligt att kunden inte betalar för hela varan direkt utan kanske en handpenning.

Det är också vanligt att köpa en sak som sedan ska levereras hem till kunden, eller kanske att varan inte finns tillgänglig just nu, men att du kan köparen kan hämta den i din butik vid en senare tidpunkt. Då blir de här reglerna om försening, även kallat dröjsmål, aktuella.

Är du i dröjsmål?

För att ta reda på om du är försenad måste du först titta på vad du och kunden kommit överens om. Som utgångspunkt ska det stå i avtalet som du och kunden ingick när du sålde varan när den ska levereras eller vara tillgänglig för avhämtning. Om det står i avtalet när du ska leverera varan så är det det som gäller. Om du inte skickar varan i tid eller om varan inte är tillgänglig för kunden att hämta i butik vid den överenskommen tidpunkt, då är du försenad.

Om ni inte kommit överens om tid för leverans eller avhämtning

Situationen blir lite svårare om det inte står något i avtalet om när varan ska levereras eller när kunden ska kunna hämta varan. Huvudregeln enligt konsumentköplagen är då att varan ska levereras så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från att du och kunden ingick köpeavtalet. Det betyder att du inte är försenad om leverans sker inom 30 dagar från det att ni kom överens om att kunden skulle köpa varan.

Beroende på vad det är för vara du säljer är det ibland inte rimligt att det tar så lång tid som 30 dagar. Om det är en vara som går ut eller tappar funktion efter en viss tid, t.ex. livsmedel eller en tidning som har ett nyhetsvärde så får tiden för leverans anpassas till den tid som köparen rent objektivt har nytta av varan.

Undantag om köparen har något med förseningen att göra

Reglerna vi gått igenom ovan gäller så länge förseningen inte i någon del beror på kunden själv. Till exempel om du försökt leverera varan till kunden men den inte var på plats den tid ni kommit överens om. Sen dröjde det två veckor innan du hade möjlighet att leverera varan nästa gång. Då är du inte ansvarig för den fördröjning som uppstått på grund av att köparen missade er första bokade och bestämda träff.

Vilka åtgärder har köparen rätt till om du är försenad?

Om du enligt konsumentköplagen är försenad med leveransen eller avlämningen av varan har köparen alltså rätt att kräva vissa åtgärder. Det handlar om att hålla inne betalningen, kräva att du fullföljer leveransen eller att häva köpet.

Läs mer här om dessa olika åtgärder.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter