Provanställning

← Tillbaka

Vad är en provanställning?

En provanställning är en variant av en tidsbegränsad anställning. Arbetsgivaren har rätt att anställa en arbetstagare på prov upp till 6 månader. Om tiden för provanställningen sedan går ut så övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Provanställningen kan avslutas närsomhelst av arbetstagaren eller arbetsgivaren utan att något skäl behövs.

Ska finnas ett behov av tillsvidareanställning

En provanställning är alltså en särskild tidsbegränsad anställning, som längst 6 månader lång. Syftet är att arbetsgivaren ska ha möjlighet att pröva den anställde under en viss tid innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Innan arbetsgivaren anställer genom en provanställning måste man ha bedömt att det finns behov av en tillsvidareanställning. En provanställning får alltså inte användas av arbetsgivaren istället för en kort tidsbegränsad anställning.

Kan avslutas när som helst utan skäl

Provanställningen gäller tills dess att den avbryts av arbetstagaren eller arbetsgivaren eller att tiden för den löper ut och då övergår i en fast tjänst (tillsvidareanställning). Under provanställningen kan både arbetsgivaren och arbetstagare när som helst avbryta anställningen utan att behöva ange något skäl för det.

Inte alltid någon uppsägningstid

Om det saknas kollektivavtal kan provanställningen avbrytas omgående. Det finns dock en ordningsregel som säger att arbetsgivaren måste informera minst två veckor i förväg om att provanställningen ska avbrytas och det blir då som en slags uppsägningstid.

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen gäller ofta en månads uppsägningstid även vid provanställningar men detta skiljer sig mellan olika kollektivavtal.

Lön och förmåner

En provanställd har som regel samma lön och förmåner som vid en tillsvidareanställning men om det föreligger särskilda omständigheter och arbetstagaren accepterar en lägre lön under prövotiden är det viktigt att ni skriver in hur och när lönen ska revideras i samband med att anställningen övergår till en tillsvidareanställning.

Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så får lönen under provanställningen inte understiga den lägsta lön som finns angiven i kollektivavtalet för arbetsplatsen.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter