Skadeståndsskyldighet

← Tillbaka

Skadeståndsskyldighet

Utöver att kunden vid försenad leverans har rätt att hålla inne betalning, kräva att du ändå levererar varan eller kan häva köpet eller vid fel i varan har rätt att begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävning, så kan den också kräva skadestånd.

Utgångspunkten- du ansvarar för kostnaderna

Om du är försenad och alltså skickar eller lämnar varan till kunden för sent eller om varan du sålt enligt lag är felaktig är utgångspunkten att du också måste ersätta kunden för de kostnader som uppstått för kunden med anledning av förseningen eller felet. Ersättningen ska leda till att kunden hamnar i samma situation som om kunden fått varan i rätt tid eller felfri från första början.

Undantag från skadeståndsskyldigheten

Om du kan visa att förseningen eller felet i varan berodde på ett hinder utanför din kontroll och som du inte rimligen kunde ha räknat med, undvikit eller övervunnit kan du undvika att behöva betala skadestånd. Det är alltså fyra moment som du måste kunna visa:
  1. Förseningen eller felet berodde på ett hinder
  2. Hindret var utanför din kontroll
  3. Du kunde inte rimligen ha räknat med hindret
  4. Du kunde inte undvikit eller övervunnit (kringgått/löst) hindret

Kan du visa att alla dessa fyra moment var uppfyllda gällande just förseningen eller felet i varan så behöver du inte betala skadestånd. Det bästa är att du har underlag eller material som visar att det var på så sätt om du påstår för det fall en tvist skulle uppstå.

Om förseningen eller felet berodde på en leverantör som du anlitat så kommer du undan ansvar om leverantören kan visa att punkterna ovan istället gällde för leverantören, det vill säga att leverantörens försening berodde

på ett hinder utanför dennes kontroll och som leverantören inte rimligen kunde ha räknat med, undvikit eller övervunnit.

Det är relativt långtgående krav som ställs på dig som säljare för att kunna undvika att betala skadestånd.

Kunden måste bevisa kostnaderna

Kunden har bara rätt till ersättning för de faktiska kostnader som den haft på grund av förseningen. Kunden har alltså inte rätt till ersättning som ”plåster på såren” eller för eventuella besvär som förseningen eller felet orsakat. Det är därför extra viktigt att du begär alla kvitton och underlag för de kostnader kunden haft och att kunden kan förklara och visa på vilket sätt kostnaderna beror på förseningen eller felet.

Ibland bättre att komma överens

Även om du som säljare känner att du har rätt och att kunden inte har rätt till några kostnader är det ibland bättre att acceptera vissa kostnader för att snabbt hitta en lösning och kunna gå vidare. Att nå en lösning och komma överens kanske är mer värt än att förlora anseende eller tiden som det tar att bråka. Om köparen vidhåller att den har rätt till ersättning och ni alltså inte kan komma överens så kan den välja att gå vidare och kräva ersättning i domstol.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter