Omleverans

← Tillbaka

Omleverans

Om det är ett fel på den vara du har sålt har kunden rätt att kräva att du omlevererar en ny felfri vara. Det är bara om det är orimligt dyrt för dig att omleverera varan som du har rätt att istället välja att reparera varan (avhjälpa). Beroende på vad det är för vara är det ofta att föredra att istället få en ny felfri vara. Kanske är det en tekniskt komplicerad vara där du inte har tillräcklig kompetens att avhjälpa felet och skulle behöva ta in utomstående hjälp. Ibland är vara så pass billig att det är mer praktiskt och lönsamt att byta ut varan än att försöka reparera den.

Rätt att kräva omleverans för att åtgärda felet

Kunden har alltså alltid rätt att kräva att du åtgärdar felet i den ursprungliga varan genom att omleverera och ge en ny felfri vara. Den enda begränsningen är om det skulle vara orimligt (oskäligt) dyrt för dig att behöva skicka eller ge kunden en ny vara. Om det är väldigt dyrt att ge kunden en ny vara sett till det fel som finns i varan får du istället åtgärda felet på annat sätt, till exempel genom att avhjälpa/reparera felet eller göra ett prisavdrag.

Att skicka eller ge kunden en ny vara (omleverera) är tillsammans med att avhjälpa felet förstahandsvalet för att rätta till ett fel i en vara du sålt. Det betyder att de andra åtgärderna prisavdrag och hävning i regel kommer i andra hand och bara är aktuella om det inte är möjligt med avhjälpande eller omleverans.

För att bedöma om det är orimligt dyrt att skicka eller ge kunden en ny vara så får kostnaden för detta jämföras med att avhjälpa felet i varan eller i slutändan att häva köpet.

Vad betyder det då att omleverera varan?

När kunden begär att du ska åtgärda felet med en omleverans så betyder det att du ska skicka en ny felfri vara till kunden och att kunden samtidigt ska lämna tillbaka den gamla felaktiga. Det här betyder alltså att den nya varan du levererar ska ha det skick och den funktion som den ursprungligen skulle ha haft och som kunden hade rätt att förvänta sig av den nya varan.

Omleveransen ska ske helt utan kostnad för köparen. Det betyder att kunden har rätt till ersättning för kostnader som hör till omleveransen. Om du t.ex. ber att kunden skickar tillbaka varan till dig istället för att du tar med sig varan direkt vid leveransen så är du skyldig att betala ersättning för det som det kostar för kunden att skicka tillbaka varan.

Om kunden har köpt varan i en butik så är utgångspunkten att kunden ska lämna tillbaka varan till butiken och sedan få en ny, medan om kunden köpt den på internet och fått den hemskickad med posten så sker leveransen beroende på hur leveransen gick till när levererade varan första gången. Ofta går det att komma överens på annat sätt. Om kunden till exempel begär att få den skickad fast kunden köpte varan i butik så kan du skicka varan mot att kunden betalar transporten.

Omleveransen ska ske inom skälig tid

Kunden har rätt att få varan omlevererad inom skälig tid vilket betyder att du inte får vänta eller dröja onödigt länge efter att kunden begärt omleverans med att skicka den nya varan. Om det tar för lång tid har kunden rätt att istället begära prisavdrag eller häva köpet.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter