Hävning av köp

← Tillbaka

Hävning av köp

Att häva ett köp räknas som den allvarligaste åtgärden enligt konsumentköplagen och därför ställs det höga krav för att köparen eller säljaren ska få häva. Vad som räknas som väsentlig betydelse är ofta svårt att avgöra och ofta blir säljaren och köparen oense om detta.

Hävning när varan är felaktig

Om det är fel i en vara du sålt har kunden rätt att begära att du ska avhjälpa felet eller omleverera en felfri vara. Det är först om det inte är aktuellt med avhjälpande eller omleverans som köparen kan begära prisavdrag eller i vissa fall häva köpet. Detta gäller om du inte kan avhjälpa eller omleverera inom skälig tid eller att felet kvarstår trots att du avhjälpt eller omlevererat.

Att häva köpet är den allvarligaste åtgärden vid fel. Det innebär att köparen ska lämna tillbaka varan till dig och att du ska betala tillbaka vad du har fått betalt för varan. Om kunden köpt flera varor och endast någon eller några av dessa är felaktiga får köpet bara hävas avseende de felaktiga om det inte är orimligt att köparen ska behöva behålla alla varor.

För att kunna häva köpet krävs det alltså att avhjälpande eller omleverans inte är aktuellt och att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Vad som räknas som väsentlig betydelse är ofta svårt att avgöra och ofta blir säljaren och köparen oense om detta. Det ställs alltså höga krav för att köparen ska ha rätt att häva avtalet. Det räcker alltså inte att köparen konstaterar att du inte kan avhjälpa eller omleverera eller att det tar för lång tid, felet måste också vara av väsentlig betydelse för köparen. Eftersom det är en så rejäl och ingripande åtgärd att häva köpet krävs det att felet är allvarligt för att det ska ge rätt att häva köpet.

Eftersom det viktiga är om felet är av väsentlig betydelse för köparen så blir bedömningen olika från fall till fall och det är därför väldigt svårt att säga vad som generellt räknas som väsentlig betydelse. De olägenheter och problem som felet innebär just för kunden ska alltså tas med i bedömningen. Utöver det ska det också ha betydelse vad det handlar om för vara, är det en dyr, stor sak som ska användas under lång tid och som kan räknas som ett särskilt viktigt köp? Även hur allvarligt felet är jämfört med en ny felfri vara ska tas med i bedömningen. Hur lätt det är att rätta till felet har också betydelse. Är felet allvarligt har kunden också möjlighet att häva köpet direkt utan att först begära prisavdrag eller omleverans. Kunden har dock inte rätt att häva köpet om felet räknas som ringa, alltså mycket litet.

För att kunden ska kunna häva köpet krävs att den först meddelar dig om detta.

Hävning när du är försenad med leveransen

Om du sålt en vara men inte lämnar över eller levererar den när ni kommit överens om det så är du försenad, även kallat i dröjsmål. Köparen kan då också ha rätt att häva köpet. Om kunden redan har betalat eller fått varan (men sent) så innebär det att kunden ska lämna tillbaka varan och att du ska betala tillbaka vad du har fått betalt för varan. För att kunna häva köpet krävs det att förseningen är av väsentlig betydelse för kunden. Vad som räknas som väsentlig betydelse är ofta svårt att avgöra och ofta blir säljare och köpare oense om detta. Det ställs höga krav för att kunden ska ha rätt att häva avtalet.

Det räcker alltså inte att du är försenad med leveransen, förseningen måste också vara av väsentlig betydelse för kunden. Eftersom hävning är en rejäl och ingripande åtgärd så krävs det att förseningen är allvarlig för att det ska ge kunden rätt att häva köpet.

Eftersom det viktiga är om förseningen är av väsentlig betydelse för kunden så blir bedömningen olika från fall till fall och det är därför väldigt svårt att generellt säga vad som räknas som väsentlig betydelse. De olägenheter och problem som förseningen innebär för kunden ska tas med i bedömningen och utöver det har det också betydelse vad det är för slags vara. Är den köpta varan något som har kort hållbarhet, till exempel en tårta som var till ett speciellt tillfälle, räcker det förstås med en kortare försening för att det ska vara klart att förseningen är av väsentlig betydelse.

En särskild regel finns om köparen redan innan köpet varit tydlig med dig om att den måste ha varan vid en viss tid och att det är avgörande för att den alls ska köpa varan. Om du då missar denna tid och inte levererar varan i tid så har köparen rätt att häva köpet. Det krävs dock alltså att köparen meddelat säljaren om detta innan köpet.

Inget hindrar att ni ändå kommer överens om att häva köpet

Trots att det enligt lagen bara är aktuellt att häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse så kan du och kunden ändå alltid komma överens om att lösa situationen genom att häva köpet. Om du som säljare tycker att det är den bästa lösningen går det utmärkt att lägga fram det som förslag, men du har rätt att istället leverera en ny vara. Huvudregeln är att det alltid är bra att så snabbt som möjligt hitta en lösning och komma överens.

Vad händer när köpet ska hävas?

Det korta svaret är, som vi skrivit i inledningen, att häva köpet innebär att kunden inte behöver betala något för varan och du behöver heller inte skicka eller lämna ut någon vara till kunden. Om kunden häver på grund av försening och redan, men för sent, fått varan och betalat den så ska köparen lämna tillbaka den i samma skick som när kunden fick den och du ska få tillbaka betalningen för varan. Kunden kan dock ha rätt till skadestånd och ränta.

Hävning när köparen inte betalar

En annan situation som kan uppstå som istället ger dig som säljare rätt att häva köpet är om köparen är försenad med betalningen för varan. Om det inte framgår av avtalet när betalningen ska ske ska kunden betala när du begär det, förutsatt att du tillhandahållit varan redan. Om köparen inte betalar i tid, och det inte beror på dig, har du som säljare rätt att kräva att köparen betalar eller, i vissa fall, att häva köpet. För att få häva köpet krävs det att säljarens försening med betalning utgör ett väsentligt avtalsbrott, att du gett en förlängd betalningstid men betalning ändå inte inkommit eller att, om kunden redan fått varan, du i förväg förbehållit dig rätt att häva eller kunden säger att den inte vill ha varan.

Om du häver köpet har du också rätt att kräva skadestånd.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter