Fel i vara

← Tillbaka

Är det fel på en vara du sålt - Det här har köparen rätt till

Det är alltid väldigt tråkigt när en kund är missnöjd med en vara som du tillhandahållit. Det är dock inte alltid det kunden upplever som fel även räknas som ett fel i juridisk mening. Vad som räknas som ett fel enligt konsumentköplagen är dessutom inte alltid helt enkelt att avgöra. Det finns nämligen många olika situationer som täcks in i begreppet ”fel” enligt konsumentköplagen.

Är det ett fel juridiskt sett?

Det här är en samlingssida där vi går igenom de flesta och vanligaste fallen där en vara anses vara felaktig.

Den här sidan utgår ifrån att du företräder ett bolag och att den som köpt varan är en konsument. Är du osäker på vem som är en konsument i det här fallet? Ta reda på det här.

Om kunden har köpt en vara och tycker att det är ett fel på varan måste man bedöma om felet även räknas som ett fel ur ett juridiskt perspektiv i konsumentköplagen.

Först när du konstaterat att det är ett fel på varan har kunden rätt att begära att felet på något sätt ska rättas till.

Varan ska följa vad som står i avtalet eller motsvarande (4 kap. 1 §)

Utgångspunkten är att varan exakt ska motsvara vad som står i ert avtal. Det vill säga det avtal som du och köparen ingått när du sålt varan. Om varan skiljer sig från avtalet på något sätt är den felaktig. Varan är också felaktig om konsumenten uppgett vad hen ska ha varan till och du uppgett att det ska gå men det visar sig att det inte är så.

Om varan inte håller den nivå som kan förväntas (4 kap. 2 §)

Även om det inte står med i ert avtal så kan köparen förutsätta att varan håller en viss grundnivå utifrån pris och andra omständigheter när kunden köpte den. Är varan sämre än detta kan den vara att anse som felaktig.

Om du inte informerat köparen om en egenskap hos varan (4 kap. 3 §)

Köparen har rätt att få all information som kan vara viktig att veta före köpet. Om det sedan visar sig att varan har en egenskap som kunden inte ville ha och du visste om det så är varan att anse som felaktig.

Om du ska installera varan och det finns brister i installationen (4 kap. 9 §)

Varan i sig kan anses vara felaktig om den inte installerats rätt. Även här finns det ett krav att köparen ska kunna förutsätta en viss nivå när den köper en vara med installation av ett företag som är särskilt kunniga rörande detta.

Om varan strider mot produktsäkerhetslagen eller är så bristfällig att den medför fara för liv och hälsa (4 kap. 10 §)

Denna kategori grundar sig på hur en vara ska och får användas enligt produktsäkerhetslagen.

Om varan inte stämmer överens med uppgifter som framgår av säljarens reklam (4 kap. 2 § 2 st. p. 4)

Det är viktigt att det som du som säljare skrivit i reklam för varan stämmer. Om varan inte har en egenskap som står med i reklamen eller inte stämmer med annan information som du lämnat innan köpet kan varan vara att anse som felaktig.

Även om du missar att skicka med säkerhetsinformation eller viss information som måste finnas med i reklamen kan varan anses vara felaktig.

Om du har lämnat garanti för varan eller viss egenskap (4 kap. 21 §)

Det är vanligt med garantier när man säljer varor men det är upp till dig om du vill lämna garanti och du måste inte låta den täcka alla fel. Har du däremot lämnat garanti och varan inte lever upp till denna är den juridiskt att anses som felaktig.

Om varan är belastad av någon annans rätt eller rättighet till den (4 kap. 12 §)

Detta kallas för rättsliga fel och gäller till exempel om du sålt en vara som någon annan egentligen äger eller har annan rätt till.

Tidpunkt för felet

Det är viktigt att komma ihåg att felet måste ha funnits redan vid tidpunkten när köparen tar emot varan eller den på något sätt överlämnats av dig. Om felet uppstår först efter köparen har fått varan så är det inte ditt ansvar. Om felet däremot funnits vid köpet men visar sig först efter är det en annan sak. Då har köparen rätt att göra felet gällande. Det kan ju vara så att ett fel som finns vid köpet inte visar sig förrän långt senare på grund av att det krävdes en viss typ av användning för att felet skulle visa sig.

Det här kan vara svårt att visa och därför finns det en hjälpregel som är till fördel för konsumenten. Den innebär att fel som visar sig inom två år från köpet anses har funnits när köparen tog emot varan. Det innebär att om köparen tar upp felet inom två år så förutsätts det att felet fanns vid köptillfället. Du måste kunna bevisa att felet inte fanns vid köptillfället vilket kan vara väldigt svårt.

Dina skyldigheter vid fel

Om en köpare kommer till dig med en vara som är felaktig enligt konsumentköplagen finns det olika sätt du kan avhjälpa detta på.

Läs om dessa här på vår samlingssida om skyldigheter vid fel.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter