Avhjälpa fel

← Tillbaka

Att avhjälpa fel

Om det är ett fel på en vara du har sålt kan du i första hand avhjälpa felet. Det betyder att du, utan att ta något betalt reparerar varan eller på något sätt åtgärda den så att den blir felfri och i nyskick. Ofta kan det vara att föredra att avhjälpa felet istället för att behöva leverera en ny särskilt om du har kompetensen och det rör sig om större eller dyrare varor såsom en bil, tv eller vitvaror.

Rätt att kräva avhjälpnde av felet

Kunden har rätt att kräva att du avhjälper felet utom om det skulle vara orimligt (oskäligt) dyrt för dig att behöva avhjälpa felet. Om det är väldigt dyrt att avhjälpa felet får du istället åtgärda felet på annat sätt, till exempel genom omleverans eller prisavdrag.

Att avhjälpa felet är tillsammans med omleverans förstahandsvalet för att rätta till ett fel i en vara du sålt. Det betyder att de andra åtgärderna, prisavdrag och hävning, i regel kommer i andra hand och bara är aktuella om det inte är möjligt med avhjälpande eller omleverans.

För att bedöma om det är orimligt dyrt för dig att avhjälpa så får kostnaden för detta jämföras med kostnaden för att leverera en ny vara eller i slutändan att häva köpet.

Vad betyder då att säljaren ska avhjälpa felet?

När kunden begär att du ska avhjälpa felet så betyder det att du ska reparera eller vidta andra åtgärder som gör att varan inte längre är att anse som felaktig. Det här betyder alltså att varan ska få det skick och den funktion som den ursprungligen skulle ha haft och som kunden har rätt att förvänta sig av en ny vara. Det betyder också att varan efter reparationen ska ha samma livslängd och slitstyrka som en helt ny, felfri, vara.

Avhjälpandet ska ske helt utan kostnad för köparen. Det betyder att kunden ska få ersättning för kostnader som hör till avhjälpandet t.ex. om ni kommer överens om att kunden tar varan till dig istället för att du kommer till kunden och reparerar så har kunden rätt till ersättning för transporten.

Avhjälpandet ska ske inom skälig tid

Avhjälpandet får inte vänta eller dröja onödigt länge efter att kunden har begärt att du ska åtgärda felet. Om det tar för lång tid kan kunden istället begära prisavdrag eller häva köpet.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter