Skyldigheter vid felaktig vara

← Tillbaka

Skyldigheter som säljare vid felaktig vara

Om en köpare kommer tillbaka till dig med en reklamation inom tre år från att varan avlämnades till köparen ska först en bedömning göras om varan är felaktig och sedan om felet funnits där redan vid avlämnandet eller om det uppkommit senare.

Läs mer om vad en reklamation är och hur den går till här.

En fel som visat sig inom två år från att varan avlämnades ska anses ha funnits där vid avlämnandet om inte du som säljare kan bevisa att det inte funnits eller om varans eller felets art innebär att detta skulle vara omöjligt. Som ett exempel kan inte någon som köpt färska grönsaker gå tillbaka till en mataffär efter ett år och klaga på att grönsakerna är ruttna och påstå att de var det redan vid köpet.

Det här är du skyldig att erbjuda om det är fel på varan

Om det är fel på varan är du som säljare i första hand skyldig att avhjälpa felet eller omleverera en ny felfri vara. Det är bara om du inte kan avhjälpa eller omleverera som köparen har rätt att kräva prisavdrag eller att häva köpet. För att köparen ska få häva köpet krävs det dessutom att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Det kan vara en svår bedömning, läs mer under rubriken hävning nedan.

Avhjälpande

Att avhjälpa felet innebär att du ska åtgärda felet så att varan blir felfri. Det sker oftast genom en reparation av varan så att den motsvarar nyskick.

Läs mer om vad det innebär att avhjälpa felet här.

Omleverans

Om du ska omleverera innebär det att du ska byta ut den felaktiga varan mot en ny som är felfri. Ibland kan det vara svårt eller väldigt opraktiskt att byta ut varan och då är det vanligare att man istället avhjälper felet.

Läs mer om vad det innebär att begära att säljaren omlevererar en felfri vara här.

Prisavdrag

Om det inte hjälper eller är praktiskt att avhjälpa felet eller skicka en ny vara så är det vanligt att du istället ger ett prisavdrag som ska kompensera för felet i varan. En bra utgångspunkt för hur stort prisavdraget ska vara är hur mycket varan skulle kosta om du i förväg visste om felet. Det kan vara allt ifrån ett väldigt lågt belopp om det endast är ett mindre fel till ett högt belopp.

Läs mer om vad det innebär att begära prisavdrag som kompensation för felet här.

Hävning

Att häva köpet är den mest ingripande åtgärden och det är därför bara i vissa fall som köparen har rätt att häva ett köpa. Det krävs då att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Det är inte en lätt bedömning och det finns vissa riktlinjer för vilka fel som normalt är att anse som väsentliga. Om köparen vill häva köpet innebär det att köparen ska lämna tillbaka den felaktiga varan och ska få tillbaka alla pengar kunden betalat för den.

Läs mer om vad det innebär att begära att köpet ska hävas här.

Om du inte vill gå med på kundens krav

Om du som säljare inte går med på en kunds krav kan kunden gå till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller till domstol och kräva att du ska göra som den vill. För dig som näringsidkare är det viktigt att bedöma om det är värt för dig att inte gå med på kundens krav eftersom det kan skapa bad-will och dålig reklam. Det kan också bli tidskrävande och dyrt om du behöver tvista i ARN eller domstol.

Läs mer om vad en tvist är och vad det innebär att tvista här.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter