Reklamation

← Tillbaka

Reklamation

Inom köprätten måste köparen reklamera till säljaren om det är något som är felaktigt eller inte gått till på rätt sätt. En reklamation är förenklat sett ett meddelande som kunden skickar till dig där den berättar att det är ett fel på en vara du sålt. En reklamation kan ske både skriftligen och muntligen. Kunden måste göra en reklamation inom en viss tid för att kunna påkalla felet.

Vad måste en reklamation innehålla?

En reklamation är alltså ett meddelande till säljaren om att något är fel på varan. I konsumentköplagen står det att kunden måste ange vilket fel varan har. Det räcker alltså inte bara att kunden skriver att det är fel på den här varan, kunden måste också skriva vilket fel den tycker att det är. Det behöver inte vara någon detaljerad eller ingående beskrivning av felet men du måste kunna förstå vad kunden menar. Kunden behöver inte skriva hur den vill att felet ska åtgärdas för att reklamationen ska vara giltig.

Hur snabbt måste felet reklameras?

I Konsumentköplagen finns det ingen regel om att kunden måste undersöka varan direkt när den får den, men det står att kunden måste reklamera felet ”inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts”. Det här kan vara en svår och luddig skrivning som det inte alltid är lätt att veta vad den innebär. Eftersom reklamationsfristen börjar räknas från det att kunden ”borde ha märkt” felet kan kunden inte vänta hur länge som helst med att undersöka varan. Är felet något som är väldigt lätt att upptäcka ställer det högre krav på kunden som köpare att reklamera varan snabbt till säljaren.

För att göra situationen tydligare finns det också en regel i konsumentköplagen att om kunden reklamerar inom två månader efter att kunden upptäckt felet anses varan ha reklamerats i tid. Kunden kan inte längre komma med krav på grund av ett fel om det har gått mer än två månader efter att tiden för när säljaren är ansvarig för felet gått ut.

Vad händer om kunden inte reklamerar i tid?

Huvudregeln är att om kunden glömmer eller missar att reklamera i tid så förlorar kunden rätten att begära att du åtgärdar felet. Du har då inte längre har något ansvar för just det här felet.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter