Prisavdrag

← Tillbaka

Prisavdrag

Om det är fel i en vara du sålt har kunden rätt att begära att du ska avhjälpa felet eller omleverera en felfri vara. Det är först om det inte är aktuellt med avhjälpande eller omleverans som kunden kan begära prisavdrag eller i vissa fall häva köpet. Storleken på prisavdraget kan förenklat sägas ska motsvara skillnaden mellan vad som är rimligt att betala för varan med det fel den nu har och varans nypris. Utgångspunkten är att kunden genom prisavdraget ska betala vad varan hade kostat om den köpt den med det här felet som har konstaterats.

Bara om avhjälpande eller omleverans inte är aktuellt

För att köparen ska ha rätt att begära prisavdrag på grund av att det är fel i en vara du sålt krävs alltså att det av olika anledningar inte är aktuellt att åtgärda felet genom reparation av varan (avhjälpande) eller att du levererar en ny likadan vara (omleverans). Det gäller oavsett om det inte är aktuellt med avhjälpande/omleverans för att det kanske inte går att reparera varan eller att det inte finns något annat, felfritt, exemplar att skicka.

Kunden har även rätt till prisavdrag om den tidigare begärt avhjälpande eller omleverans men det tar för lång tid för dig att göra detta.

Det kan också vara så att det är väldigt opraktiskt för köparen att få varan omlevererad eller avhjälpt. Kunden kanske köpt varan och sen åkt på en längre resa och det är svårt praktiskt att ens få till ett avhjälpande eller omleverans. I dessa fall kan kunden istället begära prisavdrag. Lagen anger dock att det måste vara en ”väsentlig olägenhet” för köparen att få felet avhjälpt eller varan omlevererad för att det ska istället ska vara aktuellt att få prisavdrag direkt. Det krävs alltså att det är väldiga svårigheter för köparen för att det ska anses vara en väsentlig olägenhet.

Prisavdragets storlek ska svara mot felet

Det anges i lagen att storleken på prisavdraget ska ”svara mot felet”. Det betyder som utgångspunkt att en jämförelse ska göras mellan vad varan kostar i felfritt skick jämfört med vad varan skulle kostat om den sålts med det fel som nu finns.

Om vi tänker oss att en telefon kostar 10 000 kronor i en butik. Om det sedan visar sig att den främre kameran inte fungerar på telefonen men allt i övrigt fungerar som det ska. Hade en telefon utan just den funktionaliteten sålts hade den kanske kostat 8 000 kronor. Prisavdraget för ett fel i att den främre kameran inte fungerar blir då 2 000 kronor. Det anges även att konsumenten har rätt att kräva ett ”lämpligt” prisavdrag. Det här blir då beroende av vad som är lämpligt och rimligt för dig, om du kan förklara och motivera varför nivån på prisavdraget är lämpligt så ökar det dina chanser att köparen accepterar ditt förslag.

Utgångspunkten är att det är marknadspriserna för en felfri respektive felaktig vara som ska läggas till grund för jämförelsen och beräkningen om prisavdragets storlek. Om det inte går att få fram marknadspriser så får en uppskattning göras av dig och köparen för att försöka hitta en rimlig nivå.

Inget hindrar att ni kommer överens om ett prisavdrag ändå

Trots att det enligt lagen bara är aktuellt med prisavdrag om det inte går att avhjälpa eller omleverera så kan du och köparen alltid ändå komma överens om att lösa felet genom ett prisavdrag. Om du som säljare tycker att det är en bättre lösning går det utmärkt att lägga fram det som förslag, men om köparen istället vill ha en ny felfri vara så har köparen rätt till det. Huvudregeln är att det alltid är bra att så snabbt som möjligt hitta en lösning och komma överens.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter