Kollektivavtal

← Tillbaka

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar de flesta viktiga frågor rörande de anställda på en arbetsplats, sådant som annars skulle behöva förhandlas med var och en av alla anställda. Det rör till exempel löneökningar, försäkringar och tjänstepension. Kollektivavtalen förhandlas fram mellan arbetsgivarorganisationen som arbetsgivaren är knuten till och det fackförbund som har hand om den yrkeskategori som arbetar där.

Fördel för arbetsgivare?

Ett kollektivavtal är en slags förlängning av anställningsavtalet och gäller för alla anställda på arbetsplatsen. Det innebär att varje arbetsgivare slipper förhandla med varje anställd inför en ny anställning eller årligen med varje anställd eftersom det är arbetsgivarorganisationen som sköter förhandlingarna.

Som arbetsgivare bedöms man ofta som mer seriös om man har kollektivavtal och under avtalsperioden när kollektivavtalet gäller råder fredsplikt vilket innebär att arbetstagare som är bundna av avtalet inte kan strejka. Många som upphandlar tjänster kräver också att man har ett kollektivavtal för att kunna bli upphandlad som leverantör.

Hängavtal

Som arbetsgivare måste man inte vara medlem i en arbetsgivarorganisation för att följa kollektivavtal, man kan också teckna ett så kallat hängavtal direkt med facket vilket innebär att man kommer överens om att följa branschens kollektivavtal.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter