Om varan är farlig

← Tillbaka

Om varan strider mot produktsäkerhetslagen eller är så bristfällig att den medför fara för liv och hälsa

En konsument ska kunna lita på att de produkter som säljs är säkra och att de följer de regler och standarder som finns inom området. Kort kan det sammanfattas som att om någon löper någon risk att bli skadad eller råka ut för en olycka så är varan att anse som felaktig. Den här regeln gäller inte om det är något annorlunda eller fel med ett enstaka exemplar som gör att varan är farlig utan det handlar om något i själva designen eller tillverkningen gjort så att alla produkterna av den här specifika modellen har samma farlighet. Det händer att en myndighet meddelar att en produkt inte får säljas på grund av att den är farlig och då räknas det så klart som ett fel, men den generella regeln är att om det finns risk för att den som använder varan drabbas av ohälsa, olycka eller om den tänkta användningen av varan helt enkelt inte är säker så anses det utgöra ett fel. Kunden kan då vända sig till säljaren och lämna tillbaka varan eller kräva andra åtgärder.

Varan är felaktig om den säljs trots att ett förbud finns

Den mest uppenbara situationen är om du sålt en vara trots att det finns ett förbud mot att sälja varan på grund av att en myndighet ansett att den inte är säker. Det kan röra alla olika situationer som att förbudet ska hindra att varan säljs till exempel om användaren kan drabbas av ohälsa, en olycka eller om den brister mot säkerhetsregler.

Det krävs alltså att...

Varan kan innebära fara för liv och hälsa

En allvarligare situation är om varan är felkonstruerad eller utformad på så sätt att även genom att använda den på tänkt sätt så riskerar användaren att skada sig allvarligt eller till och med att förlora sitt liv. Då spelar det ingen roll vad som meddelats av någon myndighet eller hur det förhåller sig till produktsäkerhetslagen. Varan är felaktig ur ett juridiskt perspektiv och på samma sätt som ovan så är utgångspunkten att köpet ska hävas. Kunden lämnar tillbaka varan och du som säljare är skyldig att ge tillbaka alla pengar kunden betalat för den.

Om kunden påstår att varan är farlig

Om en kund kontaktar dig och tycker det verkar som att en vara du sålt inte är säker ska du göra en bedömning om detta stämmer. I så fall kan kunden kräva olika typer av åtgärder men det vanligaste är att köpet hävs. I en sådan situation är det säkrast att göra en generös bedömning av om varan är farlig för att inte riskera att någon råkar illa ut på grund av din vara.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter