Om varan inte motsvarar kundens förväntningar

← Tillbaka

Om varan inte motsvarar kundens förväntningar

Det finns även en slags ”ventil” som ska fånga upp alla de fel som inte beror på något konkret som kan pekas ut. Den här felregeln tar alltså sikte på sådana situationer där varan borde haft bättre kvalitet om den exempelvis går sönder väldigt snabbt. Det här kan dock vara en svår bedömning och om det går att hitta en annan felregel som passar bättre in är det i första hand den som ska användas istället.

Vad kunde kunden förutsätta vid köpet?

Regeln i konsumentköplagen uttrycker det här som att det är fel på varan om den ”i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta”. Det är en medvetet vag och luddig formulering och frågan blir då vad köpare egentligen kunnat förutsätta vid just det här köpet.

Köparen måste här ta hänsyn till och bedöma vad som skett och sagts vid köpet. Stod det något i butiken om vilket material varan var, till exempel om det var en skinnväska kan det i sig ge anledning att förvänta sig en viss hållbarhet om man jämför med en väska i plast. Om priset av någon anledning satts ned kan det vara en faktor som ger köparen anledning att tro eller misstänka att just detta exemplar har sämre hållbarhet eller någon defekt. Det måste dock framgå vad anledningen till nedsättningen är, annars är du som säljare ansvarig för denna oklarhet. Ytterligare något som kan påverka är om det inte framgår vilket material en vara är tillverkat av och det visar sig att det här materialet uppträder på ett oväntat sätt. Exempelvis ett par byxor som är gjorda i ett material som skrynklar väldigt mycket och materialet inte framgår av en förteckning på byxorna.

Gäller även begagnade varor

Det är värt att framhålla att reglerna även gäller om kunden köpt en begagnad vara av dig som näringsidkare. Om du sålt den begagnade varan som privatperson är huvudregeln att köparen inte räknas som konsument och då gäller inte de här reglerna i konsumentköplagen.

Men om du sålt den begagnade varan i en butik, exempelvis en begagnad bil eller vitvaror gäller regeln. Även då gäller det att avgöra vilka förväntningar köparen kan ha haft på varan vid köpet. Som exempel för bilar har Allmänna reklamationsnämnden i sådana fall sagt att hänsyn ska tas till bilens ålder, körsträcka och pris. Det är även väldigt viktigt att skilja på det som egentligen är normalt slitage av en begagnad vara och den brist kunden upplever.

En bra utgångspunkt kan vara om det känns fel eller orimligt

Som du märkt av det vi skrivit ovan kan det vara ganska krångligt att bedöma om det är ett fel i juridisk mening enligt denna regel. Det kan därför vara att föredra att diskutera med köparen och be att denne utförligt förklarar varför varan inte motsvarat kundens förväntningar. Det blir då lättare för dig att bedöma om du håller med att det föreligger ett fel eller inte och motivera det.

Om det föreligger fel

Om du håller med om att varan inte motsvarar vad kunden hade kunnat förvänta sig har kunden möjlighet att kräva olika typer av åtgärder.

Läs mer om vilka här.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter