Konsumentköplagen

← Tillbaka

Konsumentköp

En konsument har i lagstiftningen ett särskilt skydd när den köper varor eller tjänster från näringsidkare. Enligt 2 § konsumentköplagen är en konsument “en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Det är dock inte alla fall som är helt självklara och ibland kan missförstånd uppstå om någon ska räknas som konsument eller inte eller om konsumentköplagen gäller.

Vem är konsument?

Som nämnts ovan är en konsument en 1. fysisk person, som 2. huvudsakligen handlar för privata ändamål. Att det måste vara en fysisk person innebär att ett företag, förening eller liknande inte räknas som konsument utan det måste vara en privatperson som gör köpet. Syftet med köpet ska också vara att använda varan för eget ändamål och inte om du som privatperson köper en vara för att använda i ditt företag.

När det gäller begreppet huvudsakligen finns dock gråzoner när fysiska personer kan anses vara konsument även om de använder varan i näringsverksamhet. Om t.ex. en fysisk person som har en enskild firma köper en mobiltelefon är då frågan vad som är det huvudsakliga ändamålet med köpet. Ska telefonen främst användas för privata samtal kan köpet anses vara ett konsumentköp även om telefonen någon gång ibland kan komma att användas för samtal för den enskilda firmans räkning.

När gäller konsumentköplagen?

Reglerna i konsumentköplagen är till för att skydda konsumenten när den köper varor från företag. Reglerna i konsumentköplagen är till tvingande vilket innebär att det inte går att avtala om sämre villkor för konsumenten än det står i lagen.

Konsumentköplagen gäller bara för varor och digitalt innehåll och inte för tjänster. För tjänster gäller istället konsumenttjänstlagen som är en liknande lag med skydd för konsumenten vid köp av tjänster av företag. Det finns även en särskild lag som reglerar ytterligare vad som gäller när man köper varor på distans eller på någon annan plats än i företagets butikslokal, lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Konsumentköplagen gäller inte när man handlar av privatpersoner om inte köpet förmedlats av en näringsidkare och inte heller vissa särskilda typer av köp, t.ex. av bostäder eller leasingköp.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter