Hålla inne betalning

← Tillbaka

Hålla inne betalningen

Om du sålt en vara och av någon anledning inte kan lämna över eller leverera varan i tid så är du försenad, även kallat i dröjsmål. Köparen har då rätt att hålla inne betalningen motsvarande så stor del av betalningen som krävs för att ha säkerhet för sitt krav. I detta finns även en viss marginal till följd av att det är svårt att bedöma hur stora merkostnader köparen kan tänkas få på grund av din försening. Är förseningen så allvarlig att kunden har rätt att häva köpet har kunden också rätt att innehålla hela beloppet.

När har kunden rätt att hålla inne betalningen?

Kunden har rätt att innehålla betalningen om du är försenad med leveransen av en vara du sålt eller om den inte varit tillgänglig för kunden att hämta vid den tidpunkt som ni kommit överens om.

Läs mer om vad det innebär att vara försenad (i dröjsmål) här.

Hur mycket av betalningen får kunden hålla inne?

Om du är försenad och kunden därför har rätt att hålla inne betalningen i väntan på att du kan leverera, då återstår frågan hur stor del av betalningen kunden får innehålla. Konsumentköplagen är inte helt klar utan anger bara att kunden får innehålla så mycket av betalningen som krävs för att den ska ha säkerhet för sitt krav på grund av förseningen. Det är svårt att veta vad det här betyder i just din situation. Kunden ska göra en bedömning av vilka merkostnader kunden kan tänkas få på grund av att du är försenad och har rätt att ta viss höjd för sitt krav. Summan har kunden rätt att hålla inne tills du levererar varan du sålt. Den återstående delen måste kunden betala vid den tidpunkt ni kommit överens om enligt avtalet. Om kunden tror att du inte kommer att leverera varan alls har kunden rätt att hålla inne hela beloppet.

Om förseningen är så allvarlig att kunden har rätt att häva köpet har den alltså rätt att hålla inne hela beloppet. För att avgöra detta måste kunden alltså ha rätt att häva köpet.

Läs om kundens rätt att häva köp på grund av försening här.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter