Garanti

Det är vanligt att säljaren lämnar en garanti för att varan ska fungera för den användning som tänkts under en viss tid. En sådan garanti innebär att om varan då går sönder eller slutar fungera så rättar säljaren till felet. Garantin gäller inte om det beror på köparen att varan slutat fungera eller gått sönder. Om felet täcks av garantin är det upp till dig som säljare eller tillverkare, om du lämnat en garanti, att visa att felet beror på något som inte täcks av garantin, vilket i många fall är svårt.

Inledningsvis ska sägas att det är alltid frivilligt som säljare att lämna garanti. Det är dock ofta så vanligt att det är lätt att köparen tar det för givet. Oftast är det tillverkaren av varan som lämnar en garanti och du som säljare för bara samma garanti vidare till kunden. Ibland sker det dock att säljare lämnar en egen garanti till kunden.

Garantin skiljer sig från andra regler om fel eftersom den avser fel som händer efter köpet och under den tid som garantin avser. Alla andra fel i konsumentköplagen kräver att det var fel på varan när kunden köpte den medan en garanti alltså även gäller fel som uppstår under tiden efter att kunden köpt varan. Det är vanligt att en garanti gäller under 1-3 år. I vissa fall finns garantier som gäller en riktigt lång tid, men då kan man begränsa garantin att avse vissa typer av fel.

Normalt betyder en garanti att säljaren går med på att utan extra kostnad reparera, byta, åtgärda felet på varan eller återbetala priset som kunden betalat för varan. En garanti kan avse mer specifika saker som att en väska är äkta, att tv:n kommer att fungera under en viss tid eller att en klocka är vattentät ned till ett visst djup.

Det vanliga är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett eller två år, men en garanti kan även gälla att en bil ska hålla eller ha vissa funktioner under ett visst antal mil i körsträcka eller att projektorn till en lampa ska hålla under ett visst antal timmar.

Garantin gäller mot försämringar

En garanti gäller om varan försämras i det avseende som garantin gäller för. Om en garanti avser att en bil inte ska rosta under 10 år och ändå rostar efter 2 år så gäller garantin i det fallet.

Det gäller dock att skilja på försämring som täcks av garantin och det som räknas som normalt slitage. Vissa varor kanske används i stor utsträckning och det räknas då inte som en försämring om den visar sådant slitage som är normalt vid t.ex. ett års användning. Varans funktioner och egenskaper ska dock fungera lika bra som tidigare.

Om försämringen beror på köparen

Om du kan visa att försämringen beror på en olyckshändelse, vanvård, onormalt brukande eller liknande som köparen själv ansvarat för så gäller inte garantin. Det är dock upp till dig som säljare att kunna visa detta och det krävs då i regel något mer konkret än att säljaren bara säger att det är kundens fel. Det kan t.ex. handla om att kunden inte följt anvisningar om service eller underhåll. Du måste kunna ”göra sannolikt” att det beror på köpare vilket är ett relativt lågt krav och det räcker normalt med att det är troligt att det berott på kunden för att du inte ska vara tvungen att rätta till felet enligt garantin.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter