Fullgörelse

← Tillbaka

Fullgörelse- leverans trots försening

Om du har blivit försenad med att leverera varan så har kunden rätt att hålla fast vid köpet och kräva att du ska leverera varan ändå. Det kallas att kunden kräver att du fullgör köpet. Det enda undantaget när kunden inte kan kräva detta är om du är förhindrad att fullgöra leveransen av varan och inte på något sätt kan komma runt eller lösa detta. Det krävs dock att hindret är oövervinnerligt, det vill säga att det är helt omöjligt att leverera varan på grund av hindret. Är hindret bara tillfälligt så kan köparen kräva att du fullföljer köpet och levererar varan så fort hindret löst sig. För att köparen ska ha rätt att kräva att varan levereras är att den inte väntar för länge med att berätta det för dig.

Rätten att kräva fullgörelse

Det kan kanske låta märkligt att köparen har rätt att kräva att du levererar varan enligt den överenskommelse ni träffat när du sålde varan. Detta är främst viktigt om det rör köp av varor som är dyra, på något sätt unika eller om det är snabba prisförändringar för den här typen av varor. Om en vara är unik, till exempel en tavla, så kan det vara så att kunden har ett stort intresse av att få just den här tavlan levererad.

Även om du på något sätt är förhindrad att leverera varan och priset sedan kraftigt stiger kan du inte vägra att leverera för att istället återbetala pengarna.

Undantag om du absolut inte kan leverera

För att du ska bli ursäktad och inte tvingas att leverera varan så krävs ett hinder som du inte kan komma runt och lösa på något sätt. Lagtexten beskriver det som att det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna.

Exempel på detta är om varan förstörs eller att det sker ett förbud för att importera, exportera eller sälja just sådana här varor. Det är alltså väldigt allvarliga saker som krävs för att du ska slippa undan. Det går även att komma ifrån kravet på fullgörelse om de åtgärder och kostnader du måste vidta för att lösa hindret är helt orimliga sett till köparens intresse att få varan. Hindret måste också vara permanent för om hindret upphör har köparen rätt att kräva leverans igen.

Viktigt är dock att noter att köparen även kan kräva de andra åtgärderna i en sådan här situation, det vill säga hålla inne betalning, häva köpet eller kräva skadestånd.

Kunden får inte vänta med att kräva fullgörelse

Det går inte att säga en exakt tid som kunden har på sig för att begära fullgörelse av leveransen. Regeln säger bara att kunden inte kan vara helt passiv och vänta. Det rimliga är att kunden så snart som du meddelar att varan blir försenad, i sin tur återkommer inom de närmsta dagarna och meddelar att den kräver leverans trots förseningen.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter