Muntlig förberedelse

← Tillbaka

Vid handläggningen av ett tvistemål är domstolens målsättning att så snabbt som möjligt kalla till en muntlig förberedelse. I normala tvistemål som inte är så komplexa så kan det ofta ske efter att parterna tillsammans skickat in totalt tre skrifter till domstolen. En muntlig förberedelse är ett möte på domstolen där målet ska redas ut och förberedas så att det sedan går att avgöra. Det brukar även bestämmas en tidplan för de händelser som ska ske fram tills målet kan avgöras vid en huvudförhandling. Vid en muntlig förberedelse försöker domstolen även att få parterna att komma överens. En muntlig förberedelse är ett viktigt instrument i målets handläggning då det ser till att reda ut frågorna i målet och på ett praktiskt och snabbt sätt tar målet mot ett avgörande på ett eller annat sätt.

Domstolen kallar så snabbt som möjligt till en muntlig förberedelse

Domstolen kallar så snabbt som möjligt till en muntlig förberedelse

Vid domstolens handläggning av tvistemål är målsättningen att så snabbt som möjligt kalla till muntlig förberedelse. Det beror på att mötet på ett effektivt sätt för målet framåt och att eventuella frågetecken kan rätas ut. Det är även många mål som förliks redan vid den muntliga förberedelsen. Det betyder att parterna kommer överens och att tvisten därmed får en lösning direkt.

Vid vanliga tvistemål som inte är väldigt komplexa eller omfattande så försöker domstolen att kalla till muntlig förberedelse efter tre skrifter från parterna. Det innebär att ansökan om stämning, svaromål från svaranden och ett yttrande från käranden över svaromålet har skickats in till domstolen i målet. Käranden har alltså skrivit två skrifter och svaranden en skrift. Vid den tidpunkten har domstolen ofta fått en bra bild av målet och vad som parterna inte är överens om, det kallas vad som är tvistigt i målet. Med den utgångspunkten är det bra att parterna får komma till domstolen och det blir ett lite mer ”skarpt läge” jämfört med tidigare när parterna bara skrivit till varandra.

Det här händer på en muntlig förberedelse

En muntlig förberedelse är ett möte som sker på domstolen tillsammans med en domare. Vid mötet går domaren och parterna gemensamt igenom hela målet och tar upp de frågor som parterna eller domaren har. Även bevisningen gås igenom och därefter hur målet ska avgöras och planeringen fram till detta.

Det är obligatorisk närvaro vid en muntlig förberedelse och det står även på kallelesen att du måste komma dit. Om du inte kommer dit så kommer målet att avgöras ändå och det betyder normalt att din motpart får full framgång med vad denna begärt. Det är alltså av högsta vikt att närvara på den muntliga förberedelsen.

Normalt följer den muntliga förberedelsen samma uppställning som ansökan om stämning. Det innebär att ni först går igenom vad du begärt av motparten och vilka rättsliga (juridiska) grunder du har för det du begärt. Här är det vanligt att domstolen har en del frågor för att säkerställa att de förstått målet korrekt och det som du begär av motparten. Det är då bra att förklara och utveckla så mycket som möjligt så att domstolen och motparten förstår. Läs mer om vad som ingår i en ansökan om stämning här.

Därefter kan det bli så att du får berätta och förklara din syn på saken och vad som hänt. Det blir alltså en redogörelse på liknande sätt som den som du skrivit i stämningsansökan. Kanske kan du utveckla vissa delar något nu när du fått svar från motparten. Normalt blir det huvudsakligen fokus på frågor från domstolen och motparten. På samma sätt har även du möjlighet att ställa dina frågor som du har till motparten. Det kan vara saker som du inte förstår i deras svar eller vilken relevans de har för målet.

Det brukar även tas upp vilken bevisning du har och hur många personer du vill höra som muntlig bevisning. Det är för att domstolen ska kunna planera den fortsatta handläggningen av målet men fyller även en funktion för att försöka få parterna att komma överens. Beroende på hur mycket eller hur lite bevisning en part har kan det i sig vara argument för att nå en överenskommelse.

Förlikning

Efter att målet gåtts igenom och frågor besvarats så brukar domstolen ta upp frågan om förlikning. Att förlikas betyder att parterna kommer överens och domstolen kommer då att se om det går att hitta en överenskommelse. Normalt sker det först genom samtal med er båda närvarande och därefter har domaren samtal med var och en för att se hur långt ni står i från varandra och om ni kan närma er. Det finns ofta många fördelar med att förlikas istället för att gå till huvudförhandling.

Läs mer om att träffa en överenskommelse med motparten under tiden ni har en tvist här.

Den fortsatta handläggningen

Om ni inte kommer tillräckligt nära varandra för att det ska vara lönt att fortsätta förlikningsdiskussionerna så kommer domstolen att övergå till att planera den fortsatta handläggningen av målet. Normalt så är det säkert några frågor från den muntliga förberedelsen som ska besvaras så det kanske blir en eller två skrifter till för varje part.

I samband med detta ska även den fullständiga bevisningen anges. Det brukar skapas en tidplan för målets fortsatta handläggning av domstolen och där står det med ett datum för när parterna ska ha avgett slutlig bevisuppgift. Det betyder att parterna gett en komplett redogörelse för den muntliga och skriftliga bevisning som tänkts att tas med i målet.

Läs mer om angivande av bevisning vid tvist här

Målets avgörande

Redan vid den muntliga förberedelsen brukar det alltså planeras hela vägen fram till målets avgörade. Det sker genom att datum för en huvudförhandling bestäms och bokas in av parterna och domstolen. Frågor som tas upp av domstolen är om parterna vill att det ska vara en eller tre domare som avgör målet. Domstolen brukar försöka möta parternas önskemål angående det, men i sista hand bestämmer domstolen själv om målet är så omfattande och komplicerat att det behövs tre domare eller om det räcker med en.

Som vi skrev tidigare så vill domstolen veta hur många vittnen som varje part har för avsikt att kalla. Det är för att domstolen ska kunna planera huvudförhandlingen och hur många dagar som behövs för denna.

Därefter bokas dessa dagar in direkt vid sittande bord i förhandlingssalen.

Läs mer om huvudförhandling här.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter