Inleda en tvist i domstol

← Tillbaka

Om du inte får betalt genom kontakter med motparten och det heller inte varit framgångsrikt att ta hjälp av ett inkassobolag eller Kronofogden för att driva in kravet återstår endast att inleda en tvist i domstol. Det är då viktigt att du innan dess gjort bedömningen att målet är värt att driva sett till storlek på beloppet och den bevisning du har. Om kravet är komplicerat eller avser ett stort belopp rekommenderar vi att du tar hjälp av ett juridiskt ombud. Målet i domstolen inleds genom att du skickar in en ansökan om stämning. Den ska innehålla vad du begär att domstolen ska döma över, vilka rättsliga grunder du har för detta, en genomgång av vad som hänt och vilken bevisning du vill ta med. Det finns en blankett för detta på domstolarnas hemsida, men det går även bra att skriva ett eget dokument där detta finns med. Ansökan om stämning skickas sedan in till domstolen.

Ärendet i domstolen, tvisten, börjar med en stämningsansökan

En tvist i domstol inleds genom att den som vill att domstolen ska döma över något skickar in en stämningsansökan. Det vanligaste är att du vill att någon ska betala pengar till dig. I samband med att stämningsansökan skickas in så ska du betala en ansökningsavgift. Ansökningsavgiften är olika stor beroende på hur stort ditt krav är på motparten. Är ditt krav 26 250 kr eller mindre (år 2023) är ansökningsavgiften 900 kronor och är beloppet du begär över 26 250 kr så är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

Det är väldigt viktigt att du noga tänker igenom hela ditt krav och hur du ska redogöra för tvistens innehåll i domstolen och vilken bevisning du har och vill ta med innan du skickar in stämningsansökan. Det är viktigt för det styr hur du ska skriva i stämningsansökan och presentera allt. Det är viktigt att du så enkelt och pedagogiskt som möjligt kan beskriva ditt krav och varför du har rätt till betalning.

Sveriges domstolar har en blankett för ansökan om stämning som kan fyllas i och skickas in. Du hittar denna här. https://www.domstol.se/amnen/tvist/sa-gar-en-tvist-till/ansok-om-stamning/

I en tvist i domstol kallas den som inleder tvisten och vill ha något för kärande. Motparten kallas för svarande.

Innehållet i stämningsansökan

En stämningsansökan ska innehålla kompletta uppgifter på dig och din motpart, vad du begär, på vilka juridiska grunder du anser att du har rätt till detta, en beskrivning av vad som hänt och sen den bevisning du vill ta med.
  • Vad du begär – Här anger du beloppet du vill att domstolen ska ge dig rätt till. Ta även med ränta och de kostnader du haft för att begära betalt tidigare och nu i domstolen.
  • Juridiska grunder – Här ska det framgå varför du har rätt till det du begär. Det kan till exempel bero på att det finns ett avtal där det står att du ska få betalt av motparten. Det kan också exempelvis vara så att du har utfört ett arbete som du ska få betalt för.
  • Beskrivning vad som hänt – Det är bra med en komplett och kronologisk redogörelse för vad som hänt. Domstolen får i ett tvistemål inte ta med något utöver vad parterna fört in i målet. Det där därför viktigt att du tar med och beskriver allt som du tror kan vara viktigt.
  • Bevisning – Här ska du lista de skriftliga handlingar och den muntliga bevisningen du vill ta med. Skriftliga handlingar kan vara kopior på avtal, mail, sms eller liknande. Du ska även skriva med vad du vill bevisa med respektive dokument. På samma sätt ska du ange om du vill att det ska hållas muntligt förhör med någon och vad den då ska bevisa.

Skickas till domstolen, normalt där motparten har sin hemvist

En stämningsansökan ska signeras och skickas in till domstolen antingen på papper eller digitalt på Sveriges Domstolars hemsida.

Huvudregeln är att stämningsansökan ska ska skickas till den domstol, tingsrätt, där svaranden bor. På hemsidan för Sveriges domstolar kan du hitta vilken tingsrätt det är genom att fylla i postnumret som hör till motpartens folkbokföringsadress. Här kan du hitta tingsrätten i ditt område.

https://www.domstol.se/hitta-domstol/allmanna-domstolar/tingsratter/

Därefter skriftväxling fram till muntlig förberedelse

Som minimum brukar domstolen vilja ha tre skrifter innan de kallar till nästa steg i processen som är den muntliga förberedelsen. Det innebär att du som kärande påbörjar processen genom att skicka in stämningsansökan, därefter skickar svaranden in sitt svaromål som du som kärande får yttra dig över, det vill säga svara på. I samband med detta kallar domstolen till sammanträde på domstolen i form av en muntlig förberedelse.

Läs mer om muntlig förberedelse här.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter