Förenklat tvistemål

← Tillbaka

Ett förenklat tvistemål, även kallat småmål, är en tvist som avser ett belopp upp till 26 250 kronor (år 2023). Det är viktigt för dig att veta om det är ett förenklat tvistemål då domstolen handlägger ett sådant mål annorlunda än ett vanligt tvistemål. Tanken är att du ska kunna driva ett sådant mål själv utan något juridiskt ombud. Du riskerar heller inte att få betala hela motpartens rättegångskostnader utan endast ett mindre belopp om du förlorar målet. Normalt går det även mycket fortare för ett förenklat tvistemål att bli avgjort. Reglerna är till för att det ska vara lönt att driva mål även om mindre belopp utan att det tar för lång tid eller att processen i sig blir för dyr.

Gäller för tvister avseende mindre belopp

Hur en domstol hanterar ditt krav, hur lång tid det tar och vilka kostnader du riskerar avgörs alltså av hur mycket pengar det är du anser att du har rätt att få betalt. Det styr om målet blir handlagt som ett förenklat tvistemål. Gränsen för detta år 2023 är 26 250 kronor. Är det du begär att få av motparten värt upp till och med 26 250 kronor är det alltså ett förenklat tvistemål och är ditt krav högre än 26 250 kronor är det ett vanligt tvistemål.

Du behöver inte göra något särskilt för att det ska bli handlagt som ett förenklat tvistemål utan det kollar domstolen själva direkt i samband med att målet ska registreras.

Tänkt att du ska kunna driva utan ombud

Förenklade tvistemål behöver inte nödvändigtvis vara enklare bara för att de avser mindre belopp. Trots detta är det tanken från domstolens sida att du ska kunna driva målet på egen hand och alltså inte behöva ha hjälp av ett juridiskt ombud. Domstolen är därför mer hjälpsam än normalt med att försöka reda ut målet och se till att du lägger fram ditt krav på rätt sätt. Det kan bestå i att de frågar hur du menar och hjälper till med att utveckla vad du begär och på vilka juridiska grunder. Om du får frågor från domstolen angående detta är det därför bra om du så tydligt som möjligt utvecklar vad du menar och förklarar så utförligt som möjligt.

Begränsad risk för motpartens kostnader

En av de viktigaste sakerna att fundera över i ett vanligt tvistemål är risken att behöva betala både dina egna och motpartens rättegångskostnader om du förlorar målet. Rättegångskostnaderna är främst kostnader för juridiskt ombud och kan uppgå till höga belopp. I stora tvistemål är det inte ovanligt att vardera part har rättegångskostnader på flera hundra tusen kronor. Det kan alltså vara en stor risk att inleda en tvist om du riskerar att få betala detta.

I ett förenklat tvistemål är det tänkt att du ska kunna driva målet själv utan juridiskt ombud. Du har därför inte rätt att få ersättning för sådant på samma sätt som vid ett vanligt tvistemål. Maximalt kan du få ersättning för en timmes rättslig rådgivning som år 2023 uppgår till 1 845 kronor. Detta innebär att du inte alls riskerar samma kostnader om du skulle förlora målet.

Utöver att du själv kan begära ersättning av motparten för en timmes rättslig rådgivning kan du även begära ersättning för ansökningsavgiften om 900 kronor, oavsett om du inlett målet via Kronofogden eller inte.

Snabbare förfarande

Utöver att domstolen är mer hjälpsam vid förenklade tvistemål är även själva handläggningen snabbare och mer målinriktad från domstolens håll. Ofta tar domstolen kontakt med parterna direkt efter att den svarande (den som blir stämd) skickat in sitt svaromål, det vill säga svaret på din stämningsansökan. Anledningen till detta är för att se om ni redan där kan komma överens på något sätt. Annars går domstolen vidare och kallar så snart som möjligt till en muntlig förberedelse. Denna innebär att ni parter kallas till domstolen för ett möte där ni går igenom målet och reder ut de oklarheter och frågor som domstolen har kring målet.

Vid en sådan muntlig förberedelse kommer domstolen även att i ganska stor utsträckning göra ett nytt försök för att hitta ett sätt för er parter att komma överens. Det är ganska vanligt att det går att hitta en gemensam nivå som parterna kan tänka sig att lösa tvisten på i mål som avser mindre belopp. Det går ofta till så att domaren pratar med parterna en och en för att se vad de olika inställningarna beror på samt om det går att närma sig varandra. Det är ofta att föredra att träffa en överenskommelse eftersom målet då är färdigt sedan. Då kan båda parterna lägga det hela bakom sig och slipper vänta ytterligare på en dom och därmed riskera att förlora hela målet.

Om det inte går att nå en överenskommelse så undersöker domstolen möjligheterna att hålla huvudförhandling direkt vid den muntliga förberedelsen. En huvudförhandling är det som i folkmun kallas för ”rättegång” och innebär att hela målet och även bevisningen gås igenom. Parterna behöver därefter inte komma till domstolen några fler gånger utan domstolen har då allt som behövs för att sedan kunna skriva en dom. En förutsättning för detta är att det inte är några vittnen som ska höras utöver möjligtvis er parter själva. Ibland kan domstolen be er att ta med eventuella vittnen till domstolen vid dagen för muntlig förberedelse så att det går att avgöra målet direkt om det är så att ni parter inte kan komma överens.

Om domstolen ska skriva en dom så tar det oftast 1-3 veckor efter att huvudförhandlingen hållits. Domen skickas då sedan per e-post eller vanlig post till parterna.

Annars samma förfarande som vid vanliga tvistemål

Om det inte sker en förenklad huvudförhandling vid den muntliga förberedelsen är själva förfarandet i övrigt i princip likadant oavsett om det är ett förenklat tvistemål eller ett vanligt tvistemål.

Läs om förfarandet i vanliga tvistemål här.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter