Anlita jurist vid tvist

← Tillbaka

Det är ofta väldigt svårt att avgöra hur stor chans du har till framgång och om det är någon idé att försöka driva in kravet i domstol. Det är då ofta värt att ta kontakt med en jurist som kan göra en inledande bedömning av ditt krav och din dokumentation. Tänk på att anlita en jurist som har särskild erfarenhet av tvister och gärna inom det rättsområde som ditt krav hänför sig till. Om du vill kan du begränsa juristens uppdrag till att bara göra en inledande genomgång och bedömning och det behöver då inte bli så dyrt. Om du har väldigt mycket material och dokument som hör till kravet är det dock svårare och blir dyrare. Det är viktigt att juristen ger en ärlig bedömning och inte verkar för ivrig eller lovar framgång. Även frågan huruvida motparten kan betala eller inte är väldigt viktig och även där bör juristen kunna hjälpa till med en undersökning och bedömning.

Välj en jurist som specialiserar sig på tvist

När du väljer vilken jurist du vill ha som ditt ombud i tvisten så kan du välja att vända dig till en advokatbyrå eller en juristbyrå. Advokattiteln ger dig som klient värdefulla fördelar vad gäller det ansvar, den specialitet samt de etiska regler som advokaten måste följa. Priset för en advokat är dock normalt något högre men detta vägs ofta upp av de fördelar du får som klient och de krav du kan ställa. Att en jurist har titeln advokat är ett tecken på att den har viss erfarenhet och kunskap.

Vår rekommendation är att välja en advokat eller jurist som är specialist på just tvister och har stor erfarenhet av detta. Det är speciellt att tvista i domstol och även om en jurist är väldigt skicklig generellt eller arbetar inom just det rättsområde som ditt krav grundar sig på är det inte säkert att den är van att tvista i domstol. Om du vänder dig till en större eller medelstor advokatbyrå är det vanligt att de har särskilda advokater som bara håller på med tvistemål. Dessa finns dock normalt endast i de större städerna.

Om du går in på juristernas hemsidor så kan du snabbt få en uppfattning om vad de specialiserar sig på samt vilka särskilda erfarenheter de olika medarbetarna har. Ju färre olika områden en jurist har som erfarenhet eller specialitet, desto mer specialiserad är juristen på just dessa områden och det är oftast bättre för dig i det här skedet.

Juristen ska inte lova saker eller vara väldigt ivrig

När du väl valt ut en jurist eller en advokat och tagit kontakt med denna är det vanligt att ett första möte bokas in där du får berätta om ditt ärende, ditt krav och där du tar med dig materialet och ni går igenom detta. För att vara mer effektiva är det att föredra om du kan skicka över allt material som du anser är viktigt för ditt krav innan mötet, så att juristen får möjlighet att läsa in sig och gå igenom detta i förväg.

Om du endast är ute efter en bedömning av ditt krav och om det är värt att tvista är det väldigt viktigt att du säger det direkt vid din första kontakt med juristen. Beroende på storleken på ditt krav, och om du har en företagsförsäkring där det ingår rättsskydd, kan det vara värt att sedan låta juristen driva målet i domstol.

Det är dock viktigt att vara lyhörd på vad juristen säger om ditt krav och dina möjligheter till framgång. Om juristen lovar saker som att det är helt säkert att ni vinner målet eller att den verkar väldigt ivrig att komma igång och ge in stämningsansökan till domstolen så är det varningssignaler på att juristen kanske inte gått igenom allt så noggrant som är önskvärt eller är väldigt angelägen om att få in ärendet. Det du är ute efter är en objektiv och kritisk granskning av ditt krav, din dokumentation och vilka svagheter och risker som kan finnas om ni ska driva ärendet i domstol.

Genomgång av den skriftliga dokumentationen (bevisning)

Det viktigaste som juristen ska göra vid denna bedömning är alltså att gå igenom vilken dokumentation och därmed bevisning du har för att kunna visa ditt krav. Vid en prövning i domstol är det du som måste visa att du har en fordran på motparten och att du därigenom har rätt till betalning. Om du inte kan visa det så förlorar du målet. Desto mer och tydligare skriftlig bevisning du har för ditt krav desto bättre är din situation. Om du till stor del måste förlita dig på vittnesförhör och muntlig bevisning så är ditt krav betydligt mer osäkert.

Det är denna bedömning som din jurist ska hjälpa dig med och gå igenom allt ditt material och även fråga dig om saker och detaljer, vända och vrida på vad som hänt för att hitta oklarheter eller saker som kanske inte verkar stämma och som motparten eventuellt kan utnyttja. Efter att ha gjort detta så bör juristen kunna ge ett väl grundat råd för om juristen anser att det är värt att driva målet i domstol, sett till den tid och de kostnader som krävs för detta.

Kan motparten betala?

En väldigt viktig fråga som du också bör ta med till din jurist är om de kan hjälpa dig att avgöra om motparten kan betala eller inte. Det finns inget värre än att gå igenom en lång, svår och dyr process i domstol för att motparten sedan går i konkurs eller inte kan betala. Då spelar det ingen roll hur bra ditt krav är och hur väl du kan visa ditt krav. Om motparten gått i konkurs eller inte har några pengar så får du ändå inte betalt och då måste du dessutom betala dina juridiska kostnader.

Det här är en svår bedömning att göra och även om motparten har pengar när ni inleder tvisten i domstol är det inte säkert de har det när tvisten är klar. Det är därför omöjligt att säga hur det kommer att utveckla sig, men det är oavsett detta lönt att göra det som går och begära in undersökningar eller kreditupplysningar och dylikt, innan processen startar.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter