Att tänka på innan du tar krav till domstol

← Tillbaka

Om någon är skyldig dig pengar och du inte får betalt av den personen, kan du vara tvungen att gå till domstol för att få betalt. Att ha rätt till betalt av en annan person kallas för att du har en fordran på den personen. Oftast bestrider motparten att du har rätt till betalt, det vill säga personen tycker inte att du har rätt att få några pengar. Det krävs då att du visar att du faktiskt har rätt att få betalt av den andra personen och det kan ofta vara svårare än vad du först tänkt. Att driva ett ärende i domstol för att få betalt när motparten bestrider din rätt till betalning kallas för en tvist. Det tar ofta lång tid och är krävande att driva en tvist i domstol och det är inte säkert att du får rätt i slutändan. Det är därför att rekommendera att verkligen försöka få betalt eller lösa tvisten på annat sätt i första hand. Endast som sista utväg och om du har bra skriftlig dokumentation som visar att du har rätt till betalning är det värt att börja tänka på att inleda en tvist i domstol.

Storleken på ditt krav avgör mycket

Hur en domstol hanterar ditt krav, hur lång tid det tar och vilka kostnader du riskerar avgörs av hur mycket pengar det är du anser att du har rätt att få betalt. Det styr nämligen om ditt ärende räknas som ett så kallat förenklat tvistemål eller ett vanligt tvistemål. Gränsen för detta år 2023 är 26 250 kronor. Är det du begär betalt upp till och med 26 250 kronor är det alltså ett förenklat tvistemål och är ditt krav högre än 26 250 kronor är det ett vanligt tvistemål.

Skillnaden på ett förenklat tvistemål och ett vanligt tvistemål

Själva förfarandet är i princip likadant oavsett om det är ett förenklat tvistemål eller ett vanligt tvistemål. De skillnader som är viktiga för dig att veta för att avgöra om du ska inleda en tvist i domstol är att ett förenklat tvistemål ofta går betydligt snabbare än ett vanligt tvistemål och du löper inte heller någon risk att få betala alla motpartens rättegångskostnader om du förlorar målet. Endast en mindre kostnad riskerar du att betala.

Tanken är också att du ska kunna driva ett förenklat tvistemål på egen hand utan hjälp av en advokat eller jurist. Domstolen hjälper därför till i större utsträckning än vid ett vanligt tvistemål.

Läs mer om vilka regler som skiljer för ett förenklat tvistemål här.

Du måste avgöra om det är värt att driva ärendet

Innan du går vidare måste du alltså först bedöma om det är ett förenklat tvistemål eller ett vanligt tvistemål. Därefter måste du bedöma om du kan visa att du faktiskt har rätt att få betalning av den andre personen och hur svårt detta är att visa. Du måste då gå igenom allt material du har som du kommer att behöva för att visa din fordran. Alla dokument eller liknande underlag du har som visar din fordran är avgörande för om det är möjligt att få rätt i domstol. Huvudregeln är att det är du som påstår att du har en fordran som måste bevisa att det stämmer. Det innebär att om du bara har muntliga uppgifter så kommer troligen din motpart på samma sätt säga precis tvärtom, det vill säga att det inte finns någon fordran. I en sådan situation kommer en domstol oftast fram till att du inte har bevisat att du har en fordran och du förlorar därmed målet och får stå alla kostnader för detta.

Om du har svårt att visa ditt krav i det här skedet är det nästan aldrig att rekommendera att inleda en tvist i domstol. Om du själv har svårt att ta fram underlag och dokument som bevisar din fordran så kommer det vara ännu svårare att bevisa den när motparten har kommit med alla sina invändningar och argument till varför det inte finns något krav.

Det är alltid väldigt svårt att själv gå igenom och bedöma om du kan bevisa din fordran eller inte. Beroende på hur mycket betalt du anser dig ha rätt till så är det därför ofta värt att ta hjälp av en jurist som i första hand kan gå igenom ditt krav. Juristen kan då utifrån ditt underlag och din berättelse göra en första bedömning om det finns chans att nå framgång och om det är värt att driva ditt krav i domstol.

Läs mer om vad du ska tänka på inför anlitandet av en jurist vid tvist här.

Ansökan om stämning

Om du kommit fram till att det är värt att inleda ett ärende i domstol är det första stegen att skriva och skicka in en ansökan om stämning till tingsrätten.

Läs mer om det här.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter