Driva in en skuld med inkasso eller kronofogden

← Tillbaka

Om du försökt få betalt och skickat kravbrev utan resultat måste du ta kravet vidare för att ha någon chans att få in dina pengar. Nästa steg är då att ta hjälp av ett inkassobolag eller Kronofogden så får de försöka att driva in pengarna åt dig. Det är viktigt att du använder dig av ett stort och känt inkassobolag. Oavsett om du vänder dig till ett inkassobolag eller till Kronofogden kommer de då sedan att ta kontakt med den som är skyldig dig pengar och begära betalt. Om din motpart bestrider ditt krav måste du i så fall gå vidare till domstol för att kunna få betalt.

Nästa steg för att få betalt

Om du inte får betalt inom det datum du skrev i ditt kravbrev så måste du ta kravet vidare till ett inkassobolag eller till Kronofogden som försöker driva in betalningen åt dig. Det kostar lite olika beroende på var du vänder dig men en ansökan till Kronofogden kostar 600 kr (år 2023). Du har då även rätt att begära ersättning för de kostnader du har och har haft för att driva i kravet, som för ansökningsavgiften.

Vad är skillnaden mellan inkasso eller Kronofogden?

Skillnaden mellan inkassobolag och Kronofogden i det här skedet är inte så stor. Båda hjälper dig att begära betalt genom att skicka krav och tar olika avgifter för detta. Om den du vill ha betalt av (din motpart) vägrar att betala så kan inte inkassobolaget eller Kronofogden göra något just nu. Många inkassobolag kan hjälpa dig att driva kravet även i domstol, men det kostar då mer.

Kronofogden kan inte mäta ut pengar eller hämta egendom från din motpart förrän det finns en dom från domstol som visar att du har rätt till din skuld.

Inkasso

Det finns ett stort antal bolag som bedriver inkassoverksamhet i Sverige. För att få göra det måste de ha tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och de måste följa något som kallas god inkassosed. Det innebär att de inte får trakassera eller utsätta din motpart på ett onödigt sätt eller ta kontakt på ett felaktigt vis.

Vi rekommenderar att använda stora och pålitliga inkassobolag som du kan lita på.

Att anlita ett inkassobolag blir ett påtryckningsmedel, främst i form av att din motpart betalar för att slippa ytterligare avgifter och risken att inkassobolaget driver skulden vidare. Bara faktumet att kravet kommer från ett inkassobolag istället för dig själv är också ett påtryckningsmedel som kan kännas jobbigt för den du vill ha betalt av.

Det skiljer sig hur de olika inkassobolagen tar betalt. Oftast är det ett engångsbelopp eller någon procent av beloppet som ska krävas in.

Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet som kan hjälpa dig att få betalt. Det kallas att ansöka om betalningsföreläggande och sker genom att du fyller i en blankett på Kronofogdens hemsida. Kronofogden kommer därefter att ta kontakt med din motpart och begära betalt inom en viss tid. Om din motpart struntar i detta och bara låter det vara så kommer Kronofogden att utfärda ett utslag. Det får samma betydelse som en dom från domstol och med ett utslag kan Kronofogden ta betalt genom att ta en del av motpartens lön om det är en privatperson eller att ta hand om egendom som motparten äger (utmätning).

Om motparten bestrider ditt krav så kan Kronofogden inte meddela något utslag och de kan heller inte fortsätta att driva in kravet. Du måste då bedöma om du vill gå vidare till domstol i så fall.

Domstol

Om det varken går att driva in betalning genom inkasso eller att Kronofogden hjälper dig så återstår det inget annat än att ta ditt krav till tingsrätten och att där bevisa att du har rätt till betalning. Oftast beror det på att motparten bestritt att du har rätt till betalning. Du måste då avgöra om du vill driva kravet vidare till domstol.

Det kostar 900 kr om beloppet du vill ha betalt är under 26 250 kr (år 2023). Om du begär betalt för ett högre belopp än 26 250 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr.

Läs mer om att driva ett krav i domstol här.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter