Hur kräver man in en skuld

← Tillbaka

Om du har utfört ett arbete eller sålt en vara eller av någon annan anledning ska få betalt av en person så kan det vara frustrerande och tidskrävande om den inte betalar i tid eller kommer med ursäkter. Det första steget är att skicka ett brev där du skriver vilket krav du har och varför. Om du inte får betalt trots påminnelser kan du vända dig till ett inkassobolag eller Kronofogden. Om ditt krav bestrids där måste du gå till domstol och bevisa ditt krav. Det kan ta lång tid och bli kostsamt och det är inte säkert att du får framgång. Det gäller därför att noga lägga upp en plan för att försöka få betalt.

Påminnelse

Om du tidigare skickat en faktura eller på annat sätt talat om för personen som ska betala och du ändå inte får betalt är nästa steg att skicka en påminnelse. Normalt sker det några dagar efter att den första fakturan eller betalningsfristen har förfallit till betalning, det vill säga att tiden för betalning gått ut. Om du bara sagt muntligt att du vill ha betalt är det rimligt att vänta 30 dagar för att betalning ska ske. Sen kan du skicka en påminnelse eller muntligt påminna om att du vill ha betalt.

Påminnelseavgift med 60 kr får man lägga på om det står med i avtalet med den som ska betala att du har rätt att lägga på det vid försenad betalning.

Du har även rätt till ränta vid försenad betalning enligt räntelagen. Om du skickar en påminnelse kan du lägga på ränta, så kallad dröjsmålsränta, på denna. Om inget annat överenskommits i avtalet med kunden får man ta ut referensräntan + 8% på fakturabeloppet (inkl. moms). Beroende på om den som ska betala är en annan företagare eller konsument gäller olika datum från när man får räkna dröjsmålsräntan. För näringsidkare får man räkna från 30 dagar efter fakturadatum och för konsument får man räkna från 30 dagar efter att konsumenten informerats om att dröjsmålsränta kan komma att debiteras. Om det informeras redan på fakturan blir det alltså samma som för näringsidkare.

Skicka ett kravbrev

Om du trots påminnelser inte får betalt är nästa steg att skicka ett kravbrev. I brevet ska du formellt begära betalt, ange vilket belopp det rör sig om och att du har rätt till ränta. Det är även bra om du skriver när du ursprungligen skulle få betalt och när du har påmint om betalning.

Du måste här även skriva varför du har rätt till betalning. Om du till exempel har sålt en vara till personen så skriver du det, vilken vara det var, när du skickade den, vilket pris ni kommit överens om och när betalning skulle ske. Om du lånat ut pengar så skriver du det, vilket belopp det rörde sig om och när betalning skulle ske. Om du har något skriftligt underlag som visar lånet eller att du sålt en vara är det bra att skicka med en kopia på det. Skicka aldrig några originalhandlingar.

Skriv sedan en ny frist när du senast önskar att få betalt. Skriv även att du kommer att ta kravet vidare till inkasso eller Kronofogden om du inte får betalt inom den här tiden.

Det går bra att skicka det här kravbrevet via e-post eller vanligt brev.

Inkasso eller Kronofogden

Om du inte får betalt inom det datum du skrev i ditt kravbrev så kan du ta kravet vidare till ett inkassobolag eller till Kronofogden som försöker driva in betalningen åt dig. Det kostar lite olika beroende på var du vänder dig men en ansökan till Kronofogden kostar 600 kr (år 2023). Du har då även rätt att begära ersättning för de kostnader du har och har haft för att driva i kravet, t.ex. för ansökningsavgiften.

Läs mer om att ta hjälp av ett inkassobolag eller Kronofogden för att få betalt här.

Domstol

Om det varken går att driva in betalning genom inkasso eller att Kronofogden hjälper dig så återstår det inget annat än att ta ditt krav till tingsrätten och att där bevisa att du har rätt till betalning. Oftast beror det på att motparten bestritt att du har rätt till betalning. Du måste då avgöra om du vill driva kravet vidare till domstol.

Det kostar 900 kr om beloppet du vill ha betalt är under 26 250 kr (år 2023). Om du begär betalt för ett högre belopp än 26 250 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr.

Läs mer om att driva ett krav i domstol här.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter