Avtalsbrott - Om någon bryter mot ett avtal

← Tillbaka

Utgångspunkten är att avtal som ingåtts är bindande och ska hållas. Men vad händer då om man bryter mot ett avtal? Det beror på vilket avtal det är och hur det står skrivet i själva avtalet. Vi kommer här att gå igenom vad som händer om man skulle bryta mot de vanligaste typerna av avtal.

Ofta finns det inskrivet i ett avtal vad som händer om man bryter mot det. Om man till exempel glömmer att betala en faktura i tid när man har köpt en vara, då kan det stå i köpeavtalet att den som sålt varan har rätt att lägga på en påminnelseavgift på grund av förseningen.

I många avtal står det inte vad som händer om man bryter mot avtalet. Det finns dock en allmän princip som säger att utgångspunkten är att om man bryter mot ett avtal som man har ingått så har motparten rätt att få skadestånd för de kostnader och de men detta innebär. Problemet är att det ofta är komplicerat att visa att man haft några kostnader. I många fall är det inte någon ekonomisk kostnad som man förlorar utan det är främst att man blir besviken eller att det är energikrävande. Därför är det viktigt att man håller vad man lovat och inte bryter mot några avtal, även i de fall det inte ger några ekonomiska eller rättsliga konsekvenser.

Skadestånd

En huvudregel är alltså att man kan bli skyldig att betala skadestånd om man bryter mot ett avtal. Skadeståndet ska täcka de kostnader som motparten haft på grund av att avtalet bröts. Detta kan vara ersättning för kostnader som motparten var tvungen att betala för att du inte gjorde som lovat, ersättning för förlorad inkomst eller ersättning för en annan dyrare lösning som motparten var tvungen att ordna istället.

Köpeavtal

Om man som köpare bryter mot ett köpeavtal är det vanligt att det finns en påminnelseavgift avseende försenad betalning. Är man väldigt sen kan det tillkomma en dröjsmålsränta på beloppet man ska betala. Det vanligaste är dock att du inte får den vara du hade tänkt att köpa om du inte betalar för den. Köper du en vara i butik så kan du inte lämna butiken innan du betalat för varan.

Om man som säljare bryter mot ett köpeavtal och till exempel inte har någon vara att lämna över till köparen så kan köparen hålla inne med betalningen tills varan levererats eller kräva fullgörelse.

Om man inte har kommit överens om något särskilt gäller köplagen eller konsumentköplagen när du säljer en vara beroende på om köparen är konsument eller inte. Läs mer om vad som gäller vid konsumentköp under avsnittet “Konsumentköplagen”.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter