Skriva avtal

← Tillbaka

I Sverige har vi avtalsfrihet. Det innebär att man i princip kan avtala om vad man vill och på vilka villkor man vill, så länge du och den du ska ingå avtal med är överens och det inte handlar om något som bryter mot lagen. Det går därför inte säga exakt vad ett avtal ska innehålla utan det är upp till er. Det är också väldigt olika vad avtalet gäller. Det säger sig själv att ett anställningsavtal skiljer sig väldigt mycket från ett köpeavtal, de måste reglera helt olika saker. Trots detta finns en del generella punkter eller frågor som är bra att ta med i de flesta avtal. Om ni går igenom dessa och tar med det som passar in på ert avtal och er situation har ni kommit en bra bit på väg.
 • Vilka personer ingår avtalet?
  • Skriv vilka personer som ska ingå avtalet. I ett köpeavtal kan man till exempel skriva att “Företaget AB” ska sälja boken “Drakarnas dans” till Tora Andersson.” Det är alltid bra att skriva med adresser och person- eller organisationsnummer om avtalet avser något särskilt viktigt eller värdefullt.
 • Vad avser avtalet?
  • Beskriv vad avtalet gäller så noga och detaljerat som möjligt. Om det exempelvis avser ett köpeavtal av en vara, beskriv vad det är för något som ska säljas. Om saken har något som tydligt identifierar den är det bra att ta med, till exempel ett registreringsnummer, serienummer eller kanske årtal och upplaga.
 • Hur ska det utföras eller levereras?
  • Om det rör sig om ett köp, skriv om varan ska hämtas eller lämnas och vart detta sker. Ska varan skickas, beskriv på vilket sätt den skickas och till vilken adress.
  • Om avtalet rör en tjänst, till exempel att laga ett par skor, skriv vart detta ska ske och på vilket sätt. Det kanske finns olika metoder att göra detta på och någon kanske är att föredra. Det är alltid bättre att beskriva så detaljerat som möjligt hur tjänsten ska utföras.
 • Till vilket pris?
  • Skriv vilket pris som ni kommit överens om. Det är även bra att ange hur betalning ska ske, kontant eller genom överföring till bankkonto eller kanske swish. Om betalning sker omedelbart är det bra att skriva att det skett samtidigt som varan lämnades över. Annars kan ni skriva vilken tidpunkt och datum som betalning ska ske.
 • När ska det ske?
  • Ofta räcker det att skriva ett datum på avtalet om det ska utföras direkt när avtalet skrivs under. Till exempel vid ett köp kan ni skriva avtalet samtidigt som du överlämnar betalningen och får varan av säljaren. Om avtalet avser en tjänst så skriver ni när tjänsten ska utföras.
 • Vad händer om någon bryter mot avtalet?
  • Om ni vill att det ska hända något särskilt om någon av er bryter mot en särskilt viktig del av avtalet är det bra att särskilt skriva detta. Till exempel att en påminnelseavgift om 60 kronor tillkommer om betalningen görs senare än vad ni kommit överens om.

Dessa punkter är bra att ha med sig vid upprättandet av ett avtal. Även om ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt är det svårt att i efterhand visa vad ni kommit överens om. Om avtalet gäller något viktigt är det därför bäst att upprätta ett skriftligt avtal i två likadana exemplar, så ni har varsitt avtal om något skulle hända.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter