Anställningsavtal

← Tillbaka

Vad ska finnas i ett anställningsavtal?

Det finns inget krav enligt lag att ett anställningsavtal måste vara skriftligt utan ett muntligt anställningsavtal är också bindande. Enligt lag (LAS) krävs det dock ändå att arbetstagaren kort efter att en anställning påbörjats ska få skriftlig information om anställningen. Det är också tryggast för båda parter att innan anställningen påbörjas skriva ett skriftligt avtal så man vet att man är överens om villkoren för anställningen. Nedan går vi igenom vilken information som måste lämnas i början av en anställning och som bör finnas med i ett anställningsavtal.

Upprätta alltid skriftligt anställningsavtal

För att inga missförstånd eller osäkerheter ska uppstå angående vad som överenskommits bör det alltid finnas ett skriftligt anställningsavtal för alla anställda, oavsett om det bara är en ungdom som ska hjälpa till då och då eller en fast anställd. Ett muntligt anställningsavtal är giltigt och bindande men det kan då vara svårt att visa i efterhand vad ni kommit överens om gällande t.ex. lön och semester. Även anställningstid, anställningsform, uppsägningstid och vilka arbetsuppgifter den anställde ska ha är viktiga saker som bör vara med i anställningsavtalet.

Det bästa är att det skrivs ett skriftligt anställningsavtal innan anställningen påbörjas.

Du måste lämna skriftlig information

Strax efter att anställningen påbörjats måste arbetstagaren enligt lag få skriftlig information om anställningen. Inom 7 dagar ska den anställda få information om:
 1. Uppgifter om arbetsgivaren och arbetstagaren, tillträdesdag samt arbetsplats, en kort beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel,
 2. om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning, samt
  • a. vid tillsvidareanställning: de uppsägningstider som gäller,
  • b. vid tidsbegränsad anställning: vilken form av anställning och anställningens slutdag.
  • c. vid provanställning: prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen,
 3. lön och andra löneförmåner och hur ofta och på vilket sätt lönen ska betalas ut,
 4. längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka,
 5. vad som gäller för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete,
 6. minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning.

Eftersom dessa uppgifter ändå måste lämnas till arbetstagaren efter att anställningen påbörjats är det att föredra att detta istället tas med i ett anställningsavtal som båda parterna skriver under innan anställningen påbörjats. Detta är för båda parterna mycket bättre eftersom det då går att hänvisa till vad som överenskommits i avtalet.

Ytterligare uppgifter som bör finnas med i anställningsavtalet och som annars måste lämnas så snart det är känt eller senast inom en månad är
 1. om arbetstagaren hyrs ut av bemanningsföretag: uppgift om kundföretagens namn och adress,
 2. uppgift om eventuell rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren,
 3. längden på arbetstagarens betalda semester,
 4. vad som ska gälla när någon av parterna vill avsluta anställningsförhållandet,
 5. att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren, och
 6. om det finns tillämpligt kollektivavtal och i så fall vilket.

Kollektivavtal

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen så behandlar det många av de regler som är viktiga för anställningen.

Om det inte finns kollektivavtal är det även bra om följande saker tas upp i anställningsavtalet.
 1. Sker det regelbundna lönehöjningar?
 2. vad gäller för föräldraledighet och föräldralön?
 3. Vad gäller för sjuklön?
 4. Erhålls tjänstepension?
 5. Vilka försäkringar finns?

Övriga förmåner

Andra förmåner, såsom hälsa och friskvård till exempel behöver inte tas med i anställningsavtalet utan kan framgå av interna dokument till exempel friskvårdspolicy och liknande. Dessa kan då justeras allteftersom eftersom det inte krävs en ändring av anställningsavtalet.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter