Skuldebrev med solidariskt betalningsansvar

Skuldebrev med solidariskt betalningsansvar

150 kr

Beskrivning

Solidariskt betalningsansvar innebär när flera personer är gemensamt betalningsansvariga för en skuld har var och en samma ansvar för att hela skulden ska betalas.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter