Förebyggande arbete mot hot och våld

Förebyggande arbete mot hot och våld

350 kr

Beskrivning

För att förhindra att situationer med hot och våld uppstår är arbetsgivaren skyldig att undersöka arbetsplatsen och göra en riskbedömning, detta enligt reglerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utöver detta finns även andra underlag för arbetsgivaren som kan visa på risker för hot och våld.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter