Anmälan av gemensam bostad - sambolagen

Anmälan av gemensam bostad - sambolagen

150 kr

Beskrivning

Sambolagen anmäla till inskrivningsmyndigheten att fastigheten är gemensam bostad för dem båda. Denna anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av båda samborna men behöver inte vara bevittnad. Inskrivningsmyndigheten gör en anteckningen i fastighetsboken utan att riktigheten prövas.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter