Proformafaktura

Proformafaktura

99 kr

Beskrivning

En proformafaktura är en speciell typ av faktura som främst används i samband med export av varor, men i vissa fall även vid leveranser inom Sverige. Vid export är du skyldig att på uppmaning kunna visa upp handlingar som styrker din tulldeklaration. Mottagarlandet kan därför kräva att granska en faktura eller en proformafaktura som avser försändelsen. Proformafakturan ska vara så detaljerad som möjligt för att förenkla vid tullen. Vilken information som måste anges på en proformafaktura kan variera från land till land, men i de flesta länder ska proformafakturan innehålla följande: -Rubriken ”Pro Forma Invoice” -Datum för utfärdande av fakturan -Avsändarens namn och adress -Mottagarens namn och adress -Antal och typ av kolli, bruttovikt och förpackningens märkning -Detaljerad beskrivning av innehållet (inkl. antal och värde), nettovikt samt varans - Ursprungslandleveransvillkor -Följande text måste anges: ”No charge. Value for customs purposes only.” -Egenhändig namnteckning i vissa fall

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter