Budgetmall aktiebolag

Budgetmall aktiebolag

0 kr

Beskrivning

Genom att göra en budget kan du planera verksamheten bättre. Det är således väldigt viktigt att ha en plan för företagets ekonomiska framtid. Med en budget får du en överblick över företagets ekonomi, vilket skapar en tydlighet och du får en röd tråd att arbeta efter. En budget är inte en spegelbild av verkligheten utan en ekonomisk plan, som du sedan ska jämföra med verkligt utfall. Det betyder att du troligtvis kommer att behöva justera din budget, Budgetmallen ger månadsvisa resultat- och likviditetsbudget, och naturligtvis helårsbudget för ett eller två år.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter