Sekretessavtal

Sekretessavtal

350 kr

Beskrivning

Detta är en bilaga som du ska använda tillsammans med anställningsavtalet. Genom att skriva på ett sekretessavtal förbinder sig arbetstagaren att inte avslöja konfidentiell information till en utomstående part. Konfidentiell information omfattar bl a varje teknisk eller kommersiell upplysning eller annan upplysning som på grund av sin natur kan antas vara konfidentiell. Sekretessavtal benämns även ofta som Non Disclosure Agreement (NDA)

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter