Provisionsavtal

Provisionsavtal

450 kr

Beskrivning

Provisionslön är individbaserad lön som är förhållandevis vanlig för telefonsäljare och fältsäljare. Detta baseras ofta på t.ex. antal sålda order för en viss tjänst eller produkt. Vissa kan ha hela lönen provisionsbaserad, medan andra kan ha en viss fast månadslön och resten provisionsbaserat.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter