Praktikintyg

Praktikintyg

250 kr

Beskrivning

Ett praktikintyg utfärdas av det företag där personen har praktiserat. Intyget visar under vilken tid praktiken har ägt rum samt vilka arbetsuppgifter som har utförts. Praktikanten kan använda intyget vid kommande anställningsansökningar. Praktikintyget ska normalt utfördas av praktikantens handledare.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter