Anställningsavtal

Anställningsavtal

350 kr

Beskrivning

Ett avtal om en anställning kan vara muntligt men arbetsgivaren måste alltid lämna skriftlig information om anställningsvillkoren. Detta ska göras så snart som möjligt men senast en vecka efter att den anställde har påbörjat sin anställning. Det är lämpligt att upprätta ett anställningsavtal med anställningsvillkoren direkt när en person anställs. Avtalet bör undertecknas av både arbetsgivaren och den anställde redan innan anställningens början.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter