Bodelningsavtal - under bestående äktenskap

Bodelningsavtal - under bestående äktenskap

350 kr

Beskrivning

Denna mall kan användas för bodelning under ett bestående äktenskap. Genom att bodela under äktenskapet kan man fördela tillgångar och skulder mellan makar istället för att skriva tex. ett gåvobrev. En anmälan till Skatteverket måste göras innan avtalet skrivs. Avtalet kan efter undertecknande registreras hos Skatteverket men detta är inte ett krav för att avtalet ska bli giltigt.

PARTNERS

Bokio
Coop
Förhandlat
Qred
Get A Newsletter